Republika Południowej Afryki

Republika Południowej Afryki

Czytaj Dalej

Republika Południowej Afryki - ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Większość kraju leży w dorzeczu Oranje, najdłuższej rzeki Republiki Południowej Afryki (1 860 km), której wody spływają zgodnie z ogólnym nachyleniem powierzchni na zachód, do Atlantyku.

Republika Południowej Afryki - GOSPODARKA

) Struktura PKB: rolnictwo - 5%, przemysł - 40%, usługi - 55% Zatrudnienie: rolnictwo - 10%, przemysł - 44%, usługi 46% Struktura użytkowania ziemi: grunty orne: 10%, plantacje - 1%, użytki zielone - 65%, lasy - 3%, pozostałe - 21% Republika Południowej Afryki jest krajem o największym potencjale gospodarczym w Afryce.

Republika Południowej Afryki - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Republika Południowej Afryki jest usytuowana na południowym krańcu kontynentu i z trzech stron jej granice wyznacza ocean: z zachodu opływają ją wody Oceanu Atlantyckiego, od południa i wschodu - Oceanu Indyjskiego. jako Republika Południowej Afryki.

Republika Południowej Afryki - USTRÓJ I PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Republika Południowej Afryki stała się członkiem społeczności międzynarodowej i została przyjęta do Organizacji Jedności Afrykańskiej oraz do brytyjskiej Wspólnoty Narodów, a następnie do organizacji integrującej kraje Afryki Wschodniej i Południowej - SADC.

Republika Południowej Afryki - LUDNOŚĆ

Republikę Południowej Afryki zamieszkiwało na początku 1996 r. Republika Południowej Afryki należy do najbardziej zurbanizowanych krajów afrykańskich.

Republika Południowej Afryki

) Stolica: Pretoria (siedziba rządu), Kapsztad (siedziba parlamentu), Bloemfontein (siedziba władz legislacyjnych) Ustrój: republika Podział administracyjny: 9 prowincji Język oficjalny: afrikaans, angielski i 9 języków z podgrupy bantu Jednostka monetarna: 1 rand = 100 centów Strefa czasu: GMT + 2 Sąsiedzi (długość granicy w km): Botswana (1 840), Lesotho (909), Mozambik (941), Namibia (855), Suazi (430), Zimbabwe (225) Linia brzegowa: 2 798 km

Republika Południowej Afryki - OSADNICTWO

Brytyjczycy zajęli również Natal, zezwalając jednak na funkcjonowanie dwóch republik burskich: Wolnego Państwa Oranje i Transwalu. Natomiast wioski afrykańskie w byłych "homelandach" przypominają wioski w innych krajach afrykańskich, chociaż w niektórych regionach, jak np.

Początki dziejów Rzymu,republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).

Kwestia zjednoczenia Korei - Atak na Koreę Południową

Wycofanie oddziałów amerykańskich oraz przemówienie 12.01.1950r. Sekretarza Stanu Deana Achesona wspominające o wykluczeniu Korei Płn. spod „opieki” amerykańskiej w rejonie Pacyfiku, zachęciło Koreę Płn. do przeprowadzenia ataku wojskowego przeciwko Korei Płd. Nastąpiło to ok. 4:00 rano, 25.06.1950r...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

– uchwalenie konstytucji  - jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki - konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i referendum weto - konstytucja zawiera jasno sformułowane gwarancje konstytucyjne, np.

REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA

-1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją radziecką -1954 poszerzenie terytorium ukraińskiego o Półwysep Krymski -Kwiecień 1986- katastrofa Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej – 21% powierzchni Ukrainy zostało skażone izotopem cezu -1989- powstał Ukraiński Ruch Narodowy na Rzecz Przebudowy, który w 1990 roku przekształcił się w Ukraińską Partię ...

Narodziny V Republiki Francuskiej

- Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

- W kilka miesięcy została napisana konstytucja

- 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

- Konstytucja...

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - V REPUBLIKA FRANCUSKA I FINLANDIA

Prezydent jest „zwornikiem” systemu polit i arbitrem w sporach między różnymi ogniwami władzy publicznej. Zgodnie z konst przewodniczy obradom gabinetu.

Choć konstytucyjnie gabinet odpowiada solidarnie przed parlamentem, to jednak ministrowie ponoszą osobistą odpowiedzialność przezd...

Charakterystyka geopolityczna Afryki

Afryka jest olbrzymim kontynentem. Powierzchnia Afryki stanowi jedną piąta ziemi i jest drugim do co wielkości kontynentem świata, o najszybciej wzrastającej ludności. Afryka jest kontynentem najmniej ustabilizowanym.

Procesy integracyjne Afryki i ich efekty

W Afryce można było spotkać idee panafrykanizmu propagującego geograficzną, ekonomiczną i kulturową wspólnotę Afryki.

Australia - STANY: Australia Południowa - South Australia

Stan w południowej części Australii, nad Wielką Zatoką Australijską. Główne miasta: Whyalla, Port Pirie, Port Augusta. Osadnictwo skupia się w południowo-wschodniej części stanu, część północno-zachodnia jest prawie bezludna.

Warunki naturalne: Linia brzegowa dobrze rozwinięta. W części...

Australia - STANY: Nowa Południowa Walia - New South Wales

Stan we wschodniej części Australii.

Główne miasta: Newcastle, Wollongong, Broken Hill.

Warunki naturalne: wschodnią część zajmują Wielkie Góry Wododziałowe z Alpami Australijskimi oraz ich najwyższym szczytem Górą Kościuszki 2228 m n.p.m. Góry opadają na wschód ku wybrzeżu Morza Tasmana stromymi...