Cecylia Renata Austriaczka

Królowa Cecylia Renata nie miała dużego wpływu na politykę, nie mniej była w niej dobrze zorientowana. W 1640 roku Cecylia Renata urodziła syna, Zygmunta Kazimierza.

MAYENOWA MARIA RENATA

MAYENOWA MARIA RENATA, ur.

CECYLIA RENATA

ur. 16 VII 1611 w Grazu, zm. 24 III1644 w Wilnie, Pierwsza żona Władysława IV, córka ces. FerdynandaII i Marii Anny, księżniczki bawarskiej.

Do zamążpójścia przebywała na dworze ces. i dworach swychkrewnych; wpływowi ojca zawdzięczała głęboką religijność;12 IX 1637 została żoną króla...