Reklama

Reklama

Czytaj Dalej

Świat reklamy, reklama jako świat.

W miarę upływu wieków rosła świadomość, że trzeba reklamować swoje wyroby, by je sprzedać, ale techniki reklamowania nie były zbyt dobrze rozwinięte, rzadko też używano ich w świadomy, celowy sposób.

Rodzaje reklamy

Reklama wystawiennicza prezentuje oferty przedsiębiorstwa na wystawach w formie demonstracji bezpośredniej, jak i pośredniej, w oparciu o plakaty, ulotki i inne formy reklamy Reklama filmowa może być rozwiniętą formą reklamy kinowej (emisja reklamy tuż przed projekcja filmu) jak i dołączenie przekazu reklamowego do filmu video.

„Mechanizmy prowokacji w reklamie” dział : Psychologia reklamy

Możemy wyróżnić kilka typów: Reklama dla “twardziela” W reklamach tych króluje motyw kobiety odrzuconej, która choćby nie wiem jak była piękna i kusząca, zawsze przegra rywalizację z reklamowanym produktem, np.

Reklama i jej wpływ na człowieka

Reklama może obrażać godność człowieka, zarówno przez swoją treść - to, co jest reklamowane i w jaki sposób jest reklamowane - jak i przez swoje oddziaływanie na odbiorców.

Proces zarządzania reklamą

Do głównych zadań, które składają się na całościowy proces zarządzania należą: obsługa wszystkich procesów związanych ze sprzedażą, rezerwacją i rozliczaniem reklam w mediach elektronicznych obsługa relacji biznesowych z reklamodawcami, agencjami medialnymi oraz organizacjami działającymi w tej branży, a także umów obejmujących różne środki przekazu, z wieloma partnerami oraz ogłoszeniodawcami funkcje sprzedaży przez Internet i inne ...

Kodeks etyki reklamy

Reklamodawca, promujący, pośrednik i środki przekazu, każdy wyłącznie w zakresie swojej działalności dotyczącej reklamy, będzie przestrzegał zasady, aby odbiorca reklamy powstałej lub rozpowszechnianej z jego udziałem mógł zawsze zidentyfikować, że dany przekaz jest reklamą.

Rodzaje reklamy.

Reklamy Benettona są standartowym przykładem najskuteczniejszej, najbardziej oryginalnej i chyba najbardziej szokującej ostatnimi czasy reklamy na świecie.

Reklama społeczna jako środek perswazji

Są to chyba jedne z niewielu reklam łączące w sobie charakter reklamy komercyjnej z reklamą społeczną. W procesie tworzenia reklam społecznych ich twórcy, podobnie jak w reklamie komercyjnej, stoją przed dylematem jakich metod i sposobów oddziaływania użyć, by trafić do odbiorców i żeby reklama odniosła jak największy skutek.

Dziecko w reklamie

Reklamy te zasadniczo nie są kierowane do dzieci, ale dzieci oglądają je wielokrotnie razem z całym blokiem reklam.

Reklama jako zjawisko kulturowe.

Mit jest ponadczasowy, wieczny, przemijanie ulega redukcji i taka też jest reklama, co więcej reklama „sakralizuje” naszą codzienność, dzięki reklamowanemu produktowi każdy dzień może stać się świętem (Odrobina raju na codzień; slogan reklamowy wody toaletowej Eva).

Wpływ reklamy na konsumenta

Myślę, że autorzy reklam najczęściej zwracają się do kobiet, ponieważ to one zajmują się gospodarstwem domowym czyli kupują artykuły potrzebne do utrzymania czystości, żywność i kosmetyki, których reklam jest najwięcej .

Rodzaje reklamy

Reklama jest najczęściej używaną formą promocji. Wszystkie elementy dotyczące w/w reklam powinny zostać dostarczone do serwisu Interaktywny Poznań - Dział Reklamy.

Plan reklamy, jej adresaci

6M reklamy, czyli 6 kolejnych etapów : 1M – MISSION, wybór celów reklamy 2M – MARKET, określenie adresatów reklamy 3M – MONEY, ustalenie budżetu reklamy 4M – MESSAGE, dobór treści reklamowych 5M – MEDIA, wybór mediów reklamowych 6M – MEASUREMENT, badanie skuteczności reklamy Cele reklamy wynikają z konkretnej sytuacji, w której znajduje się firma, i z jej zamierzeń.

Emocje w reklamie społecznej

Reklama społeczna jest właśnie komunikatem, ale tym różni się od reklamy komercyjnej, że nie zależy jej twórcom na wywołaniu jakiejkolwiek reakcji jak ma to miejsce w przypadku reklamy komercyjnej, ale na wywołaniu reakcji zamierzonej.

Reklama i jej wpływ na człowieka

Myślę, że autorzy reklam najczęściej zwracają się do kobiet, ponieważ to one zajmują się gospodarstwem domowym czyli kupują artykuły potrzebne do utrzymania czystości, żywność i kosmetyki, których reklam jest najwięcej .

Reklama i jej wpływ na życie człowieka

Myślę, że autorzy reklam najczęściej zwracają się do kobiet, ponieważ to one zajmują się gospodarstwem domowym, czyli kupują artykuły potrzebne do utrzymania czystości, żywność i kosmetyki, których reklam jest najwięcej.

Reklama- od histrorii reklamy po event marketing i ADVERTAINMENT

TECHNIKI WIZUALNE- REKLAMA TV: - demonstracja działania - oświadczenia, zbliżenie, historyjka - rekomendacja produktu lub usługi - porównania, fotografie i grafika - z życia wzięte - wywiad z klientem - humor, animacja, sytuacje, zdjęcie poklatkowe - rotoskoping, seriale, techniki łączone - rozwiązanie problemu, reklama nastrojowa ELEMENTY REKLAMY TV: - obraz - dźwięk - słowo ZASADY KONSTRUKCJI DOBREJ REKLAMY TV: - czas trwania ...

Język reklamy w ogłoszeniach prasowych

Reklama o charakterze narracyjnym z reguły posiada formę krótkiej zwartej historyjki, może być też monologiem, wprowadzjącym czytelnika w odpowiedni nastrój lub też dialogiem – rozwiązującym obawy i prezentującym argumenty za zakupem reklamowanego towaru.

REKLAMA W SŁUŻBIE PUBLIC RELATIONS - ZNACZENIE REKLAMY I JEJ SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA

Aspekt prawny Stosowanie reklam emocjonalnycn rodzi niekiedy problemy etyczne. W związki z tym MiędzynarodowyKodeks Praktyki Reklamowej z 1986 stwierdza, iż reklama nie może bez rozsądnego powodu wykorzystywać tegouczucia.

REKLAMA W SŁUŻBIE PUBLIC RELATIONS - REKLAMA A ETYKA

Reklamy możemy podzielić w zależności od sposobu oddziaływania na reklamę informacyjną, reklamę tworzącąnawyk, reklamę daj ącą satysfakcję oraz reklamę emocjonalną.