Rejent i Asesor

Rejent i Asesor są nieodłącznymi rywalami. Rejent jest wybuchowy, gwałtowny, uparty, zaś Asesor spokojny, ale złośliwy, prowokujący dowcipnymi, jadowitymi wierszykami do reakcji.

REJENT

(Był dawniej adwokatem pan rejent Bolesta, zwano go kaznodzieją, bo zbyt lubił gęsta. Ty spokojny, Kiedy Rejent mnie napada I otwartej żąda wojny!