Reguła faz

Reguła faz

Reguła faz lub reguła faz Gibbsa – zależność obowiązująca dla każdego układu będącego w równowadze termodynamicznej, łącząca liczbę faz w układzie, liczbę składników niezależnych oraz liczbę stopni swobody: gdzie: Dla układów w których zachodzą reakcje chemiczne często podaje się również inną (w pewnym sensie uproszczoną) wersję reguły...

Czytaj Dalej

FRANCISZKAŃSKA REGUŁA

Zbiór zasad ogólnychzredagowany przez —> Franciszka z Asyżu i jego współpracownikównormujący życie zak. rodzin franciszkańskichI zakonu (—» franciszkanie).

1. G e n e z a i r o z w ó j - Zainicjowana przez Franciszkapierwotna wspólnota ubogich pokutników nie kierowała siężadną z istniejących reguł zak...

EMILE DURKHEIM (1858 - 1917)

Twórca francuskiej szkoły socjologicznej, ogromnie wpływowy do dziś. Jeden z pierwszych socjologów, który łączył głęboką refleksję teoretyczną z rygorystycznymi badaniami empirycznymi. Jego najważniejsze książki to O podziale pracy społecznej (1893), Zasady metody socjologicznej (1895), Samobójstwo...

Reguła niedostępności (Cialdini)

 

Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów:

1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych dostępnych bez...

BENEDYKTYŃSKA REGUŁA, regula monasteriorum

Zbiór przepisów normujących cenobickie życie mnisze, zredagowanych przez -+ Benedykta z Nursji ok. 540 na MonteCassino, w oparciu o Pismo Św., dzieła ojców Kościoła orazdoświadczenia monastycyzmu wsch. i zachodniego.

Oryginał r.b. był do ok. 577 przechowywany w opactwieMonte Cassino; po zniszczeniu...

EREMICI - WSPÓLNOTY

Nazwę e. przyjęły liczne męskie i niektóre żeńskie wspólnoty-zakony (A), zgromadzenia zak. (B), a także kongr. bez statusu zak. (C) oraz stowarzyszenia (D), które mają charakter zespołów nieformalnych.

A. ZAKONY —

° e. z Camaldoli i z Monte Corona (-> ka-meduli);

° e. z Chartreuse (-*• kartuzi);

° e...

Groteska to moda czy tez sposób na wyrazenie problemów wspólczesnego swiata ?

Dwóch olbrzymów przechadzajacych sie po szesnastowiecznej Francji; wiedzmy zgadujace z tajemnych mikstur losy Makbeta; Kordian lecacy na chmurze do Polski, Gustaw przebijajacy sie nozem, ale wciaz jednak zyjacy; trzydziestoletni Józio zaprowadzony przez Pimke do szkoly; chlopi którzy szczekaja jak psy; Szewcy...

Wprowadzenia do Psychologii

Behawioryzm

 

Powstanie, główni przedstawiciele, główne założenia.

Koncepcja behawiorystyczna człowieka powstaje na przełomie XIX i XX wieku. Staje się najbardziej dojrzała i klarowna dzięki eksperymentom Thorndike’a, Tolmana i Skinner’a. Badacze ci sformułowali wiele praw rządzących...

Wizualne atrybuty komunikowania się firmy z otoczeniem

Aby wizualne atrybuty komunikowania się z otoczeniem w sposób optymalnypełniły swoje zadania muszą być:

proste i jednoznaczne,

dostosowane do charakteru firmy,

łatwe do zapamiętania,

funkcjonalne tzn. łatwe do adaptacji przez oddziały firmy,

oryginalne i wyróżniające się od...

Reguły organizacji marketingu

Proces organizacji polega na odpowiednim rozmieszczeniu funkcji marketingowych w firmie i alokacji zasobów, głównie specjalistów marketingu wyposażonych w odpowiednie kompetencje, pozwalające integrować i koordynować zadania'.

Typowa droga organizacji marketingu zaczyna się od wzmocnienia funkcji sprzedaży...

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

 

Reguła równowagi

    Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu. Pierwszą z nich jest reguła równowagi. Zgodnie z tą regułą tzw. optyczny punkt centralny znajduje się w jednej trzeciej odległości od górnego krańca. Jeśli ktoś patrzy na plakat czy...

Logistyka i jej rodzaje

 

Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są stany ruchu i spoczynku wszystkich form przedmiotów...

Poezja wobec katastrofy - Literackie reguły katastrofizmu

Poetyckie przepowiednie katastrofy (tak samo zresztą powieściowe i dramaturgiczne) mo-gły być wyrażone za pomocą rozmaitych, dowolnie kombinowanych środków artystycznych –pochodzących z wielu stylów i poetyk. Można łatwo poszerzyć rejestr „izmów” odnotowa-nych przez Wykę.

W dorobku polskich poetów...

Reguły pozytywizmu

(stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

reguła zaprzeczająca wartości poznawczej...

INTERPRETACJE NAUK DEDUKCYJNYCH

Typowe przykłady nauk (teorii) dedukcyjnych stanowią systemy logiczne i matematyczne, np. dwuwartościowy system rachunku zdań lub teoria mnogości. Nie wchodząc w historyczne postacie tych teorii, wymieńmy ich współczesne interpretacje. Zwracamy tu uwagę na dwa momenty: sposób pojmowania charakteru i...

Siła regulacji

Reguły kulturowe, zarówno normy, jak i wartości, mogą nieść w sobie mniejszy lub większy ładunek powinności. Inaczej: wiązać się mogą z nimi silniejsze lub słabsze oczekiwania społeczne na temat właściwego działania. Wyróżnimy najpierw imperatywy kulturowe, a więc kategoryczne żądania pewnego...

Małżeństwo - Rozwód

Małżeństwo z reguły zawiera się na całe  życie, niekiedy nawet [...] także na  życie po  śmierci. [...] W niektórych ple-mionach małżeństwo jest nierozerwalne (Weddowie, Andamańczycy, niektóre ple-miona Indian Archipelagu i Półwyspu Malajskiego). Jednak powszechna reguła sta-nowi, że rozwód jest...

Formy tworzenia prawa

Tworzenie prawa - to zaistnienie określonych faktów prawno-twórczych, których następstwem jest powstanie norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych

a) Przy systemie prawa stanowionego:

-Stanowienie - jest to jednostronna czynność konwencjonalna (każda czynność prawna) składa się z czynności:

a)...

ZNACZENIE PODEJŚCIA ROZWOJOWO - SPOŁECZNEGO W ANALIZIE ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

Nad „górną" linią cyklu życia nadpisano numery faz rozwojowych wg E. Eriksona, co oznacza, że w kolejnych polach wzajemnych oddziaływań spotykają się osoby doświadczające problemów i kryzysów z kolejnych faz.

Reguła Lenza

Rozpatrujemy zwojnice zawierajaca 2 zwoje i magnes zblizajacy sie do niej biegunem N.

Aby obowiazywala zasada zachowania energii prad indukcyjny wytwarza od strony magnesu biegun polnocny, przeciwstawiajac sie jego zblizaniu.

Analogicznie gdy od zwojnicy bedziemy odsuwac magnes prad indukcyjny wytworzy biegun...

Rodzaje gier dydaktycznych

Podział gier dydaktycznych:

Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak...