REGIONY, kwartalnik społ.-kult.

REGIONY, kwartalnik społ.

Walory turystycznego regionu świętokrzyskiego

Geografia regionu świętokrzyskiego?

Strategia aktywizacji gospodarczej regionu

Wyróżniamy dwie strategie:

1. Pierwsza ma postać aktywizacji odgórnej zwana jest marko aktywizacja. Podmiotem takiej aktywizacji jest państwo a przedmiotem określone obszary szczebla pośredniego miedzy państwem a poziomem mikro ekonomicznym czyli gminami,

2. Druga ma postać aktywizacji lokalnych czynników...

Kompetencje Komitetu Regionów

KR może, jeśli uzna, że wchodzą w grę specyficzne interesy regionalne, wydać opinie z własnej inicjatywy.

Charakterystyka gospodarcza regionu europejskiego

Przez pojęcie gospodarka rozumiemy historycznie: ukształtowany i zmniejszający się w czasie system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów o różnych poziomach rozwoju gospodarczo-społecznego.

Jak wszyscy wiemy...

Komitet Regionów

W skład KR wchodzą przedstawiciele wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadający mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialni politycznie przed wybranym zgromadzeniem.

Dania- regiony i ich walory turystyczne

Położona na północ od Niemiec Dania należy do Skandynawii, ale z powodu całkowicie odrębnego charakteru można ją porównać do idyllicznej oazy. Dania chlubi się wielowiekową monarchią i najstarszą flagą państwową na świecie. Jest najmniejszym państwem Skandynawii. Na jego czele stoi królowa Małgorzata II oraz premier Anders Fogh Rasmussen. Państwo to ma fascynującą historię, która sięga czasów wikingów, a nawet jeszcze dalej wstecz. W pewnym okresie Duńczycy ...

POmeranie - region pomorski

ALENTOURS DE KOŁOBRZEG Villes monumentales, des campagne de pêcheurs Le dcrit territoire se trouve au nord – ouest partie de Pologne, sur la Pomranie d’Ouest. Ici se trouvent les villes monumentales, l’glise et les palais du XIX siecle et l’unique en Pologne campagne de pêcheurset Kołobrzeg – un vraie ville balneire. Il est impossible d’oublier de sableuses plages et dllicieu poissons. Le mieux arriver ici du juin du septembre. Pourtant au plus tard automne, ou au tt ...

Regiony problemowe

Tereny posiadające niekorzystnewarunki dla produkcji rolniczej. Dor.p. zalicza się:

1) rejony górskie;

2) terenyupośledzone, zagrożone depopulacją z powoduniskiej produktywności ziemi i wyników ekon.gorszych niż uzyskiwane w warunkach przeciętnych,a także obszary o niskim zaludnieniu;

3) inne tereny...