AVE VIRGO REGIA

Sekwencja maryjna zachowana jedynie w mszale nutowanym (rps) katedry krak. z XV w., której autorem jest —v Adam Świnka z Zielonej. Ułożona została w formie akrostychu o 5 parzystych strofach i jednej końcowej, których pierwsze litery tworzą zdanie „Adam fecit me".

Treścią A.v.r. jest wysławianie Maryi...