REFREN

REFREN, przyśpiew, w wierszowanych utworach lirycznych wyraz, zwrot, wers lub strofa powtarzające się z mniejszą lub większą regularnością w określonych miejscach układu stroficznego.

REFREN

W utworze poetyckim wiersz a. kilka wierszy powtarzających się w określonych miejscach mniej lub więcej regularnie, jak np. w śrdw. balladach, virelais, rondach; powtarzający się przyśpiew (przyśpiewka) po każdej zwrotce w piosence, przeboju, pieśni lud., gdzie może również służyć tylko czystej...