Refleksyjność

Czytaj Dalej

Omów teorię refleksyjności E. Langer

Wykazała, że refleksyjność ma duże konsekwencje dla zdrowia czł. Kiedy są zaangażowane osobiste interesy danej osoby, to łatwiej wchodzi ona w stan refleksyjności. Traktuje refleksyjność jako cechę osobowości. Człowiek refleksyjny bardziej analizuje i jest mniej podatny na błędy.

Refleksyjność

W etnometologii termin stosowany do określenia tej cechy, procesu interpreatywnego, która pokazuje, iz na podstawie tezy o odwracalności proces ten sam staje się w pewień sposób fragmentem interpretowanej przezeń rzeczywistości.