Reaktywność

Czytaj Dalej

Reaktywność błon komórkowych

Poza wymianą substancj i z otoczeniem komórka ma zdolność odbierania z zewnątrz różnych informacji , które przekazuje do odpowiednich organell i w cytoplazmie i wr ten sposób modyfikuje ich działanie. Takie procesy są możliwe jedynie dzięki wrażliwośc i i pobudliwośc i błon komórkowych i ich...

Reaktywność

REAKTYWNOŚĆ • Jej przeciwieństwem jest aktywność • Wynika ze świadomego wyboru i celu, ozn. świadome działanie zgodne z wolą jednostki • Reaktywność to działanie jednostki w odpowiedzi na działanie czynników zewnętrznych AKTYWNOŚĆ zaczyna się wewnątrz człowieka, REAKTYWNOŚĆ jest zawsze tylko odpowiedzią. OSOBY WYSOKOREAKTYWNE Mają wmontowany w układzie nerwowym mechanizm nasilający siłę działających bodźców, stąd wszystko co do nich ...