Reading (Anglia)

Czytaj Dalej

Tworzenie Francji w okresie średniowiecza

Królowie Francji, których znaczenie było z początku niewielkie stopniowo zdołali stworzyć silną monarchię. Główną przeszkodą na drodze do dalszej ekspansji stały się terytoria będące w posiadaniu królów angielskich, o które toczono zaciekłe boje.

W dziewiątym wieku potężne imperium Karola...

Anglia, Francja, Hiszpania - „nowe monarchie" XVI w.

Wiek XVI uznaje się powszechnie za początek ery nowożytnej. W tym czasie w Europie powstały silne państwa o charakterze narodowym, w których całość władzy skupiona była w rękach jednego monarchy.

Kształtowanie się państw nowożytnych było długim procesem, trwającym, z przerwami, kilka...

Królowa Elżbieta I

Królowa angielska, Elżbieta I udowodniła ponad wszelką wątpliwość, ze kobieta może rządzić krajem równie dobrze jak mężczyzna. Podczas swojego długiego panowaniay przeprowadziła swój kraj przez wiele trudnych chwil i potrafiła skutecznie oprzeć się potędze Hiszpanii.

Elżbieta, często zwana...

Stosunki polsko - angielskie w okresie międzywojennym

 

Po zakończeniu I wojny Anglia, która właściwe zrealizowała wszystkie swoje cele (likwidacja: niemieckiej floty i konkurencji na polu gospodarki oraz niemieckiego imperium kolonialnego, którego część przejęła jako terytoria mandatowe Ligi Narodów), była przeciwna dalszemu i jej zdaniem zbytniemu...

Katolicy w Anglii i Szkocji

W Anglii katolicy przy końcu XVIII wieku stanowili zaledwie jeden procent ludności, czyli około 60tysięcy, z 360 księżmi. Liczebnie jednak wzmocniła ich rozwinięta wówczas imigracja katolików irlandzkich,która w pierwszej połowie XIX wieku osiągnęła najmniej 300 tysięcy. Katolicy byli zorganizowaniw...

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Powietrzne walki, w których lotnic­two niemieckie dążyło do zniszczenia brytyjskich sił lotniczych i za­plecza produkcyjnego, rozpoczęły się 10 lipca 1940 r. Panowanie w po­wietrzu było podstawowym warun­kiem powodzenia planu inwazji na Wyspy Brytyjskie (operacja *„Seel6we"): samoloty *Luftwaffe, nie...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

Makbet

Akcja Makbeta toczy się w XI wieku w Szkocji i (w końcu IV aktu) w Anglii. Tekst składa się z pięciu aktów.

Akt I rozpoczyna scena w pustej, tajemniczej okolicy, gdzie wśród grzmotów i błyskawic spotykają się trzy czarownice. Umawiają się one na kolejne spotkanie na wrzosowisku, po zakończeniu...

POCZĄTEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA W ANGLII. LOCKE I PODSTAWY EMPIRYZMU

Empiryzm był zasadniczym stanowiskiem filozoficznym Oświecenia. Zaczął się i roz­winął w Anglii. Podstawy jego stworzył jeszcze w końcu XVII w. Locke.

ŻYCIE. John Locke (1632-1704) urodził się w tym samym roku, co Spinoza, niemniej jednak należał już do innego okresu filozofii. Ale bo też dopiero w...

ŚRODEK STULECIA: FILOZOFIA OŚWIECENIA WE FRANCJI. WOLTER I FILOZOFIA OŚWIECENIA

Najbardziej typowym objawem myśli XVIII w. była filozofia stosowana, usiłująca zasady filozoficzne zużytkować do celów praktycznych, do zwalczenia przesądów i za­szczepienia światłego poglądu na świat. Ruch ten stanowi „filozofię Oświecenia" w ściślejszym znaczeniu. Z natury rzeczy nie przyczynił...

Porównaj system parlamentarno – gabinetowy (system w Anglii) z systemem prezydenckim (system amerykański)

System parlamentarno – gabinetowy występuje w Anglii, natomiast system prezydencki występuje w Stanach Zjednoczonych.

W systemie parlamentarno – gabinetowym władza wykonawcza odpowiada przed Parlamentem, natomiast w systemie prezydenckim władza wykonawcza nie odpowiada przed Parlamentem. W systemie...

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - WOJNA Z ANGLIĄ I KWESTIA KANADY

Główną przyczyną wojny było uwikłanie Stanów Zjednoczonych w gospodarczą blokadę kontynentalną prowadzoną przez Francję i Anglię (wielkich rywali).Neutralne statki floty amerykańskiej były rewidowane i często konfiskowane zarówno przez Anglię jak Francję. Zdarzały się także porwania marynarzy i...

Społeczne problemy pracy - Ochrona pracy

Podstawowe środki ochrony pracy

- ustawodawstwo ochronne;

- szeroko rozumiane ustawodawstwo ochronne;Pierwsze dokumenty ukazały się w Anglii w 1801 uchwalono prawo fabryczne.

Dotyczyło pracy dzieci, kobiet i zawarto w prawie fabrycznym następujące dane:

a) pracę mogą podejmować osoby, które...

Samorząd terytorialny w Anglii

Na potrzeby organizacji samorządów lokalnych w Anglii wyróżnia się nawet cztery poziomy podziału administracyjnego. Na niektórych poziomach różne uwarunkowania prawne doprowadziły do powstania różnych jednostek podziału.

Anglia podzielona jest na 9 regionów, które zostały utworzone w 1994 roku. Wszystkie...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę nie centralizacji (Anglia, Szwecja)

Anglia-nie jest to system centralistyczny, ani zdecentralizowany. Od średniowiecza administracja terytorialna w Anglii była niezależna od administracji centralnej. Władze wybierano spośród miejscowych właścicieli ziemskich, którzy byli nie odwoływalni. Król powoływał tylko władze spośród miejscowych...

GENEZA I KONSEKWENCJE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ W ANGLII XVIII W.

Wszelka polityka musi mieć przełożenie na środki utrzymania, warunki w jakich żyje człowiek oraz na perspektywy w jakich dane środowisko się określa. Wokół tych wartości tworzą się grupy interesów społecznych. I takie grupy z chcą reguły mieć wpływ na kierunek polityki państwowej. Społeczeństwo...

Bitwa o Anglię

Po zwycięstwie nad Francją Hitler zaoferował Wielkiej Brytanii pokój;uważał zresztą Anglików za rasę nordyckich panów i od dawna był pod wrażeniem wielkości i trwałości imperium brytyjskiego stworzonego przez Anglików.Wszakże sam twórca teorii ewolucji Karol Darwin uważał Anglików za niedościgły...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Wojna domowa i obalenie monarchii

Wyjazd Karola z Londynu zapoczątkował wojnę domową w Anglii. Król zgromadził wojska złożone z konserwatywnej szlachty, zwanej "kawalerami". Parlament zaś powołał armię, w której służyli głównie kupcy londyńscy i przedstawiciele nowej szlachty. Zwano ich "okrągłogłowymi", od krótko ostrzyżonych...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ogólnodziejowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej w Anglii

Rewolucja angielska XVII w. była pierwszą w dziejach rewolucją burżuazyjną o szerszym zasięgu, stanowi jeden z przełomowych momentów historii powszechnej, granicę między epoką feudalizmu a kapitalizmu. W wyniku tej rewolucji do władzy doszły klasy społeczne, związane z nowym, kapitalistycznym sposobem...