Rawenna

Rawenna

Czytaj Dalej

RAWENNA

, największy i najlepiej zachowany kościół Rawenny, z kampanilą z XI w. Wygnany z ojczystej Florencji poeta przybył w 1317 do Rawenny, gdzie ukończył swe gł.

Włochy - Rawenna

cesarz Honoriusz przeniósł do Rawenny stolicę cesarstwa zachodniorzymskiego. W pobliżu Rawenny znajduje się kościół S.

Rawenna

Miasto w północnej Italii, od czasów Augusta ważny port nad Adriatykiem (Portus Classis); dziś port ten oddzielony jest od morza przez naniesiony muł. Za Honoriusza w roku 402 stała się rezydencją cesarza Zachodu. Jej piękne budowle kościelne prawie wszystkie pochodzą z czasów bizantyjskich...