Rak nosogardła

Czytaj Dalej

RAK NOSOGARDŁA

Wczesne rozpoznania są w zasadzie przypadkowe. Mały guz lub niewielka zmiana na stropie nosogardła zwykle naciekają bardzo głęboko. Najczęściej pierwszym objawem są przerzuty do węzłów chłonnych szyi. Bezpośrednie naciekanie podstawy czaszki wiedzie do przenikania guza w głąb środkowego dołu...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

Włożenie rąk i ordynacja - Prastary znak

Włożenie rąk w sensie przekazania pełnomocnictwa istniało już w ST i judaizmie w czasach przedchrześcijańskich. Ten prastary znak błogosławieństwa i wzięcia w posiadanie wywarł historyczny wpływ przede wszystkim poprzez Księgę Liczb. Opowiada się tam, w jaki sposób Jozuemu została przekazana...

Włożenie rąk i ordynacja - Ustanowienie urzędu

Wprowadzenie w urząd kierowania związane jest z włożeniem rąk jako skutecznym znakiem, w którym sprawującemu urząd udziela się wymagane dla jego zadań dary i moce Ducha Świętego. Ma się na uwadze w pierwszym rzędzie nie duchowe kwalifikacje osoby. Wszystkie 3 miejsca (Tm) mówią raczej o włożeniu...

Włożenie rąk i ordynacja - Potrójne ustopniowanie sakramentu święceń

Jeśli kapłani jako współpracownicy biskupów widziani są w jak najściślejszej jedności z biskupem, to wyraża się w tym pozytywne przekonanie o jednym sakramencie, a zatem jedności szczególnego urzędu posługi. Ale nie da się ukryć, że takie wyprowadzenie prezbiteratu z biskupstwa posiada swoje...

„Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie i w dzień i w nocy” (Horacy). Jak dzisiaj potraktowałbyś polecenie Horacego?

W dziełach literackich znajdują odzwierciedlenie epoki „burzy i naporów”, a także okresy ciszy, milczenia, spokoju. Wszystkie jednak właśnie poprzez literaturę, jej cudotwórczą, fantastyczną, magiczną niemalże moc prowadzą ludzkość wciąż wyżej i naprzód. Od zarania dziejów aż po współczesne nam...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - RAK NERKI

Jak w większości innych narządów, tak i w nerkach początkowy rozrost nowotworu jest bezobjawowy. Dotyczy on zwykle jednej z nerek. Pojawiają się uporczywe bóle w okolicy lędzwiowej oraz zazwyczaj uchwytny gołym okiem krwiomocz. Często też jednym z wcześniejszych objawów jest długo utrzymująca się...

Choroby układu pokarmowego - Rak jelita grubego

Rak jelita grubego może występować w różnych miejscach: najczęściej, bo w 50% umiejscawia się w odbytnicy, w 25% w esicy, w innych miejscach pojawia się rzadziej. Nowotwór najczęściej występuje u osób starszych.

Objawy zależą od umiejscowienia procesu nowotworowego, jego zaawansowania oraz rodzaju...

KLASYFIKACJA TYPÓW RAKA

Znane jest ponad sto różnych rodzajów tej choroby. Główne cechy są oczywiście bardzo podobne, jednak istnieje wiele aspektów dotyczących genezy, rozwoju i szkodliwości poszczególnych nowotworów, które je różnią.

W celu ułatwienia podziału nowotworów dokonano próby kategoryzacji raka według typu komórek...

Skorupiaki - RAKI

Rakowce, Astacura, sekcja skorupiaków z rzędu dziesięcionogów, które posiadają ok. 300 gatunków. Głowę i tułów pokrywa jednolity, gruby pancerz wapienny, a pierwsza para odnóży krocznych zaopatrzona jest w potężne szczypce. Odwłok posiada wyraźną segmentację. Większość raków prowadzi nocny tryb...

Czym jest rak płuc?

Rozróżniamy kilka rodzajów nowotworów płuc. W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat dał się zauważyć olbrzymi wzrost wskaźnika zachorowań na jeden rodzaj, raka oskrzeli. Podstawową przyczyną jest palenie papierosów. Komórki rakowe rosną i rozmnażają się, tworząc guzy utrudniające oddychanie...

Rak (gwiazdozbiór)

 

W starożytnej mitologii Rak miat zatrzymać pewną nimfę, aby mógł ją pochwycić Zeus. Jest to właściwie „gwiazdozbiór przejściowy": można go obserwować na niebie wieczornym jeszcze późną wiosną, a nawet prawie do przesilenia letniego. Zawiera on tylko gwiazdy przeciętnej jasności lub słabe...

RAK, raki, odmiana wiersza

RAK, raki, odmiana wiersza, znana poezji klas. (gr. > łac.) i średniow. łacińskiej (cancrinum, versus cancrinus), utwór, którego wersy czytane w odwrotnym porządku wyrazów ( od końca do początku) zawierają sens będący zaprzeczeniem sensu pierwotnego, wynikającego z lektury wprost. Zbliżona zaś do...

RAK JAN

RAK JAN, ur. 1830 w Husowie (pod Łańcutem), zm. 1910 tamże. poeta i rzeźbiarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopów pańszczyźnianych; naukę czytania pobierał przez krótki okres na plebanii, kulturę ogólną i lit. zdobył lekturą gazet i książek. Malował i rzeźbił. Po zniesieniu pańszczyzny...

SOMMERFELD JAN (mł.), Aesticampianus, Rhagius, Rak

SOMMERFELD JAN (mł.), Aesticampianus, Rhagius, Rak, ur. 1457 w Lubsku (Sommerfeld), zm. 1520 w Wittenberdze, łuż. humanista, poeta łaciński. Mieszczanin, od 1490 w Krakowie, czł. —» Sodalitas litteraria Vistulana, słuchacz K. Celtisa, z którym później korespondował (listy do Celtisa wyd. w: Der...

RAK

Dziesięcionóg, najliczniejszy rząd skorupiaków pancerzowców (w Polsce - dawn. rak rzeczny a. szlachetny, wytępiony już; rak stawowy, rak amerykański); dawn. szkrab, malec, smyk; dawn. rumieniec; nowotwór złośliwy; choroba roślin, np. rak ziemniaczany, koniczynowy; (Cancer) konstelacja równikowa, w Polsce...

Obmycie rąk i nóg

W niemal wszystkich religiach wierni obmywają się na znak rytualnego oczyszczenia przed spełnieniem czynności sakralnych; w szczególności dotyczy to rąk. Piłat obmył ręce, by przez to wyrazić rezygnację z odpowiedzialności.

Obmycie nóg uchodziło na Wschodzie za przysługę oddawaną obcym i gościom;...

Rak, krab

Jako zwierzę żyjące w zwodzie, pozostaje często w związku z symboliką wody lub pramorza (morze). Ze względu na jego skorupę, która chroni go przed światem zewnętrznym, rak pozostaje bliski znaczącego związku ,,embrionmacica"; odniesienie do kompleksów,, matka" i,,morze" symbolicznie łączy go także z...

Nałożenie rąk

W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48), stosowany również przez Jezusa, kiedy czynił cuda (np. Mk 1, 41; 5,41), i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13, 13; 1 Tm 4, 14; 5, 22), zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8,17-18; 19,6).

Sobór Florencki (1439) nie nalegając...