Radio Rekord

Czytaj Dalej

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

WYKORZYSTANIE MASS MEDIÓW W BUDOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA - RADIO JAKO ŚRODEK WYKORZYSTYWANY W RAMACH DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS

Specyficzną formą radiową jest firmowy radiowęzeł. Wywiad radiowy Wywiad radiowy ma swoją specyfikę, co należy uwzględnić w przygotowaniach do rozmowy z dziennikarzem.

Historia Radia

Zenon Kosidowski jako jeden z pierwszych teoretyków sztuki radiowej pisał, że tak, jak sztuka filmowa posługuje się gestem, światłem, perspektywą i ruchem, tak radiowa może przedstawić bogactwo dźwięków.

Historia prasy

Giedroycia Następne numery ukazywały się już w pod paryskim Maisons Laffitte Paryska „KULTURA” w przeciwieństwie do londyńskich „nieprzejednanych” akceptowała nowy kształt geograficzny państwa, uznawała dobro kraju AUTORKI KRĄG „KULTURY” Głównym publicystą rozwijającym tezy programowe był Juliusz Mieroszewski Pisali do niego również autorzy krajowi tacy jak Kołakowski czy ...

Charakterystyka radia jako medium

Kiedy w lutym 1999 roku OBOP przeprowadził badanie audytorium radia, zadając respondentom pytanie na temat skłonności do zakupu pod wpływem reklamy radiowej, okazało się, że chęć zakupienia reklamowanego w radiu produktu silnie skorelowana jest z wiekiem i poziomem optymizmu słuchaczy.

Specyfika formuły radia Tok FM

Szefowie radia nie kryją, że ich produkt jest nowością na polskim rynku radiowym. Z czasem właściciele stacji radiowych zrozumieli, że przyszłość radia leży w ustaleniu jego formatu.

Radio i telewizja

spółka „Polskie Radio” otrzymała koncesję na nadawanie programu radiowego do powszechnego odbioru. Radio RMF FM z Krakowa i Radio Zet z Warszawy otrzymały koncesje.

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma radio?

Radio nadało nowy wyraz komunikacji masowej w dwudziestoleciu. O ile gazeta codzienna zminimalizowała odstęp między wydarzeniem a relacją o nim, radio zdołało prawie zupełnie zlikwidować ów dystans.

Fale - RADIO I FALE RADIOWE

Nazwa radar jest skrótem angielskiego terminu: Radio Aids for Defence and Reconnaissance (Radiowe Wspomaganie Obrony i Rozpoznania).

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej

W krąg cichociemnych spraw włączyły się ochotniczo dziesiątki tysięcy ludzi: skoczkowie wybrani z tysięcy kandydatów, instruktorzy przedziwnych specjalności i zawodów; lotnicy polscy i brytyjscy, najlepsi z najlepszych, którzy po odbyciu swej “kolejki” wypraw bombowych nad Niemcy zgłaszali się do samotnych nocnych lotów; spiker Polskiego Radia nadającego w programie BBC, znający kod zapowiedzi alarmowych dla placówek odbioru w ...

What do i think about school radio?

I think, that the school radio is very good idea. We must go on a break and run school radio from there. But I think that, school radio is great idea and I hope that we will run it in further.

Media - Radio and Television

To start a new radio or television station you have to get a license from Federal Communications Commission (FCC). The government or any federal institution cannot own television and radio. If a company has one of the media (radio, newspaper, television, etc.

Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

W tradycyjnej, analogowej technologii radio­wej i telewizyjnej wykorzystuje się ultrakrótkie fale radiowe, których częstotliwość zmienia się (modulacja częstotliwościowa - FM).

Historia radia

Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów.

Proces promocji gminy

<center>n</center> <center>w</center> <center>w</center> Zlecenie reklamy gospodarstw agroturystycznych na stronie www <center>w</center> przygotowanie wstępnych projektów planów rozwojowych <center>z</center> <center>i</center> <center>i</center> <center>i</center> przygotowanie programu merytorycznego imprez oraz planów ekspozycji na targach i wystawach <center>z</center> ...

Proces promocji i reklamy

promocji określa: gdzie - w których mediach w obrębie dwóch grup: media główne - ALT (Above The Line) - prasa, radio, TV, Internet; media wspomagające - BTL (Below The Line) - reklama zewnętrzna, katalogi, ulotki, broszury, galanteria reklamowa, itp.

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Jego najnowszy film - Kiler - także przyniósł rekordowe wpływy z kas kinowych.

Media jako czynnik kształtujący obraz współczesnego świata

Marconi Guglielmo, włoski elektrotechnik i wynalazca, w latach 1895-1897 skonstruował pierwsze radio oraz wynalazł antenę, co wkrótce potem umożliwiło nawiązywanie łączności radiowej, a następnie nadawanie audycji radiowych na coraz większą odległość.

Rola mediów

Nie należy też zapominać o roli radia czy prasy w krzewieniu oświaty. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno telewizja, radio czy prasa mają ogromny wpływ na życie każdego z nas.

Komunikacja w moim świecie

Nic nie daje takiej szkoły życia, jak taka samotna podróż, najgorsze są dni, kiedy nie ma się jak, do kogo odezwać, bo CB popsute, a radio odbiera tylko zagraniczne fale, jest się samym gdzieś na jakimś parkingu. Przemilczałam, więc kwestię humoru radiowego i… zaraz, zaraz, a co wiadomościami w radiu?