Radar dopplerowski

Radar dopplerowski

Radar dopplerowski - radar, w którym wykorzystywane jest zjawisko przesunięcia dopplerowskiego wywołanego ruchem obiektów, od których następuje odbicie. Wyróżnia się trzy typy radarów dopplerowskich: Przy odbiorze wiązki w radarach w zależności od typu radaru analizuje się natężenie odbieranej wiązki, czas powrotu wiązki, a w dopplerowskich dodatkowo jej częstotliwość, na podstawie której...

Czytaj Dalej

RADAR

Równolegle z postępem prac nad doskonaleniem radarów lotniczych osiągano sukcesy w konstruowa­niu radarów morskich; latem 1938 r.

Radar Dopplerowski

W większości radarowych syste­mów obrony powietrznej rejestrowane są wyłącz­nie obiekty ruchome, powodujące zmianę częstotli­wości fali radiowej.

H2S - radar

Brytyjski radar pracujący na falach centymetrowych, montowany na pokładach samolotów od wiosny 1943 r.

Prognozowanie pogody - Radar meteorologiczny

Radar to urzadzenie wykorzystujace fale radiowe do wykrywania i okreslania polozenia obiektów. W meteorologii radar wykrywa opady, chmury, burze oraz inne zjawiska atmosferyczne.

Radary wojskowe i cywilne

Radar stał się szybko klu­czowym urządzeniem w centrach kontroli lotów samolotów pasażerskich. Typowy współczesny radar składa się z anteny wysyłającej pulsacyjne sygnały radiowe w posta­ci wąskiej, kierunkowej wiązki.

Różne zastosowania radaru

W portach radary są często wyko­rzystywane do prowadzenia statków. Meteorolodzy za pomocą radarów śledzą przemieszczanie się hu­raganów. Radar służy także jako pomocnicze narzę­dzie do badań Księżyca.

Jak zbudowane są samoloty niewykrywalne przez radary?

Pierwsze kroki Początki technologii samolotów niewidzialnych dla radarów sięgają lat 70. Obie instytucje określiły takie same wytyczne - zbudować samolot, który byłby praktycznie niewykrywalny przez radary.

Co wiemy o UFO?

Na przykład 6 grudnia 1952 roku radar pokła­dowy amerykańskiego bombowca B-29 przelatują­cego nad Zatoką Meksykańską wychwycił trzy obiekty lecące z prędkością 8440 km/h.

Echokardiografia dopplerowska

spektrum dopplerowskiego.

USG dopplerowskie

Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie ■ Ocena stanu płodu.

USG dopplerowskie - opis badania

W badaniach dopplerowskich, zarówno w chorobach kobiecych, jak i u kobiet ciężarnych stosuje się sondy przezbrzuszne (transabdominalne) i przezpochwowe (transvaginalne) w zależności od wskazań.

Ukrwienie mózgu

Uzupełnieniem badań dopplerowskich są badania przepływu krwi w wybranych obszarach mózgu (emisyjna tomografia komputerowa pojedynczego fotonu - SPECT)

BADANIA DOPPLEROWSKIE

W ultrasonografii dopplerowskiej można ustalić, czy widoczna struktura anatomiczna jest naczyniem krwionośnym, czy istnieje w niej ruch krwi i jaki ma charakter - korkowy, laminarny czy burzliwy, jaki jest kierunek przepływu krwi.

KULTURA JĘZYKA

rosyjskiego), kombajn, radar, laser, nylon, trolejbus (z jęz.

ANGLIA - bitwa powietrzna 1940 r.

Brytyjczycy mieli ponadto dwóch sprzymierzeńców o niezwykłej sile: *radar i *Ultrę, o których Niemcy nie wiedzieli nic lub niewiele.

ARKANSAS - okręt

Ze względu na silne uzbrojenie artyle­ryjskie i dodatkowe wyposażenie (radar, wzmocniona obrona prze­ciwlotnicza) dowództwo amerykań­skie skierowało pancernik do ostrze­liwania pozycji nieprzyjacielskich w czasie największych operacji de­santowych w Europie (^Norman­dia, *„Anvil/Dragoon") i na Pacyfi­ku (*Iwodzima, *Okinawa).

BARI - nalot 1943 r.

celem nalotu niemieckich samolo­tów *Ju 88, które, zrzucając paski folii aluminiowej („Duppel"), za­kłóciły pracę alianckich radarów.

BARRACUDA, Fairey - samolot

wyprodukowano 2500 samolotów Barracuda I z silnikiem Merlin 30, Barracuda Hz silnikiem Merlin 32, Barracuda III (podobny do poprzedniej wersji, ale wyposa­żony w radar ASV) oraz Barracu­da V z silnikiem Rolls-Royce Grif-fon VII napędzającym czterołopato-we śmigło, o większej powierzchni skrzydeł oraz stateczników (pierw­szy lot w czerwcu 1945 r.

BEAUFIGHTER,Bristol - samolot

W czasie bitwy o Anglią Beaufightery wyposażone w radary odegrały dużą rolę w znie­chęceniu Niemców do nocnych nalo­tów. X, wyposażone w radary ASV, ra­kiety i bomby.

BERLIN - naloty 1943 r.

Ze względu na tak wysokie straty Harris zdecydował się odło­żyć następne naloty do czasu, gdy noce będą dłuższe i uda się wpro­wadzić nowe środki zakłócania nie­mieckich radarów.