Rabunek

Czytaj Dalej

Rabunek (rapina)

Justynian uznał rabunek za czwarty delikt prawa cywilnego.