Numer REGON

Numer REGON jest niezbędny przy dokonywaniu przez przedsiębiorców wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Regon to

Numer nadawany każdemu przedsiębiorstwu , które rozpoczyna swoją działalność.