Pytanie retoryczne

Czytaj Dalej

PYTANIE RETORYCZNE

PYTANIE RETORYCZNE, forma pytajna użyta w zdaniu nie dla wyrażenia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi, ale dla dobitniejszego zaakcentowania opinii mówiącego, który w ten sposób bardziej angażuje uwagę odbiorców, apelując do ich współudziału; jeden z często stosowanych chwytów oratorskich.

Czy fraszki Jana z Czarnolasu zawierają odpowiedź na pytanie o cel ludzkiego życia?

Jan Kochanowski pisał fraszki niemal przez całe życie. Przed śmiercią przygotował je do druku i w 1584 roku wydane zostały w Krakowie w Drukarni Łazarzowej. Tytuł Fraszki wywodził się od włoskiego słowa frasca, które oznacza : osobę bez znaczenia, rzeczy i sprawy małej wagi oraz językowe...

Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

Drugi chronologicznie tomik poezji Szymborskiej (pierwszy Dlatego żyjemy) nosi tytuł Pytania zadawane sobie. Poetka pyta jak żyć, biorąc pod uwagę to, że żyjemy pierwszy raz i nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembiewicza, od domu rodzinnego do samodzielnej działalności w sferach rządzących. Autorka wykorzystała go do ukazania wpływu, jaki na...

Styl perswazyjny, retoryczny

Retoryka - jako sztuka mówienia ustalona w starożytności. Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. W Polsce największy rozkwit przypada na czasy odrodzenia i humanizmu.

(1) M. Rej Krótka...

Starożytność - spis pytań

Starego Testamentu król Salomon otrzymał od Boga pytanie co chciałby otrzymać; on poprosił o mądrość; świadectwem tej mądrości było rozsądzenie kłótni dwóch kobiet kłócących się o to czyje jest dziecko; król rozkazał przedzielić dziecko na dwie części, lecz jedna z kobiet wzbraniała się przed takim rozwiązaniem sporu - była prawdziwą matką; obecnie wielka mądrość; kainowa zbrodnia - bratobójstwo; ...

Odrodzenie spis pytań

Istota problemu sprowadzała się do pytania: jak wierzyć? , pytania istotnego dla ówczesnych ludzi, bo rozstrzygającego o ich pośmiertnych losach (zbawieniu lub potępieniu).

Barok - Pytania

Trembecki), w okresie romantyzmu przybrał charakter mniej retoryczny, a bardziej intymny, np.

Oświecenie spis pytań

Krasickiego; "Jagiellonida" Tomaszewskiego; poemat opisowy - utwór dydaktyczno-filozoficzny, którego treścią jest przedstawienie jakiegoś fragmentu rzeczywistości jako podstawy do szerszych uogólnień; opis podporządkowany jest wizji ogólnej, określonej koncepcji natury, świata; w okresie oświecenia poemat opisowy wyrażał pochwałę człowieka jako twórcy przyrody; komedia dell'arte - literatura plebejska; oda - utwór poetycki, który ...

Romantyzm pytania

Kordian przenosi się na górę Mont Blanc, gdzie pyta i walczy o sens historii, sens życia jednostki.

Pozytywizm pytania

Na pytania kim chce być odpowiadał bez namysłu, że budowniczym wiatraków.

Młoda Polska pytania

my do Sasa, wy do lasa" - Poeta z Czepcem "Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna" - Dziennikarz do Czepca na pytania o wydarzenia na świecie "Pon się boją we wsi ruchu.

Styl perswazyjny, retoryczny

(1) M. Rej Krótka rozprawa... - ma formę dialogu, występujące osoby wzajemnie się krytykują - odbicie odwiecznych konfliktów. Na końcu utworu wypowiedź autora - należy przedstawić cyt., aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Żywot człowieka poczciwego - jako...

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

 

Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

    Szczególna forma konstytucji Typy konstytucji Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego” Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych? Szczególna treść konstytucji Szczególna...

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

Pytania dotyczące narodu i sensu historii w Kordianie Juliusza Słowackiego

Ale pyta i walczy, wątpi, jednak chce działać.

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE

 

Kadra rezerwowa interwencyjna:

obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników,

Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się;

Wywiad,

Sprawdziany umiejętności

Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest:

Uznanie pracowników za...