Puchar Mistrzów IIHF

Czytaj Dalej

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW

−  jest to powieść fantastyczna, miłosna, realistyczna

−  realizm podszyty jest groteską

−  służy również kompromitacji wielu cech

−  wszystkie sposoby wykorzystania groteski służą temu aby jeszcze bardziej uwidocznić wady

−  ilustruje zmiany systemu wartości, chaos

−  realizm powieści jest...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - KOMPOZYCJA

−  powieść złożona treściowo i kompozycyjnie

−  przedstawienie wielości problemów osiągnął Bułhakow dzięki niejednorodności narracji

−  narrator opowiada jednocześnie jakby o trzech różnych rzeczywistościach  

I - realistycznie, satyrycznie i groteskowo ukazana Moskwa i jej mieszkańcy  

II - ma...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - PROBLEMATYKA

1.  metafizyczna wynika ze złożoności świata przedstawionego. Bułhakow dowodzi, ze uzasadnieniem dla świata realnego jest istniejący poza nim porządek boski, który decyduje o uniwersalnym charakterze pewnych wartości (takich jak: wolność, odwaga, miłość). Odrzucenie tych wartości sprawia, ze świat...

„MISTRZ I MAŁGORZATA” M. BUŁHAKOW - ARTYSTA I JEGO DZIEŁO

Bułhakow rozważa jakie miejsce w systemie totalitarnym zajmuje artysta i jaką pełni rolę. Artyści świadomie godzą się na ustępstwa, jak wszyscy poddani są presji cenzury. Dobrowolnie rezygnują z krytycyzmu i poszukiwania prawdy, o którą właśnie jako artyści powinni się upominać. Są zdolni...

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

"Mistrz i Małgorzata" to powieść ukazująca szerokim kręgom czytelników sytuację w Rosji porewolucyjnej. Twórczość artystyczna dozwolona była tam jedynie słownie. W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu. Skrajny dogmatyzm, tworzenie w...

Biblia i mitologia jako artystyczne tworzywo w "Mistrzu i Małgorzacie".

Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła w wymiarze etycznym i filozoficznym. Terenem-sceną, która najbardziej eksponuje dyskusję na temat dobra i zła jest...

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności;

pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie...

Mistrz i Małgorzata

Powieść składa się z dwu części podzielonych na 32 zatytułowane rozdziały i epilogu. Utwór poprzedza motto zaczerpnięte z Fausta J, W. Goethego:

 

 

...Więc kimże w końcu jesteś? – Jam częścią tej siły,

która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.

 

(5).6

 

 

 

Część...

Czas i miejsce akcji ''Mistrz i Małgorzata''

Powieść Michała Bułhakowa nie poddaje się jednoznacznym interpretacjom. Jej ideowa wymowa pozostaje w związku ze złożonością formalną. Narracja prowadzona jest z pozycji świadka obserwującego zdarzenia rozgrywające się w Moskwie w ciągu kilku dni, innym razem nadawcą jest ktoś wtajemniczony w...

Mistrz i Małgorzata

Para tytułowych bohaterów kojarzy się z postaciami z Fausta Goethego (imiona, konszachty z diabłem). Mistrz – uzdolniony pisarz fascynuje się osobą Jezusa. Jako autor książki o tym niezwykłym Człowieku i wielkim nieszczęściu tchórzącego wobec systemu Piłata wystąpił przeciwko obowiązującemu...

Walka dobra ze zlem w "Mistrzu i Malgorzacie" Bulhakowa

Powiesc Bulhakowa "Mistrz i Malgorzata" rozgrywa sie w dwóch planach - realistycznym i metafizycznym. Zdarzenia obu tych planów rozgrywaja sie w Moskwie w latach trzydziestych tego wieku. Oba te plany scisle sie przenikaja. Postaci fantastyczne, Woland i jego pomocnicy, bardzo mocno ingeruja w moskiewska...

Mistrz i małgorzata

Michał Bułchakow to utwór wielowarstwowy, o bardzo złożonej problematyce. Można w nim odnaleść refleksję na różne tematy – uniwersalne jak odwieczny konflikt dobra i zła i aktualne obraz życia w Moskwie,. Powieść mówi wiele o systemie totalitaryzmu i jego wpływy na ludzkie dusze. Autor nie...

„Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią”

 

- utwór spisany w latach 1463-1465 przez nieznanego autora, pierwotna idea wzięta z łacińskiego tekstu „Dialogus magistri Polycarpi cum Morte”

- najdłuższy polski wiersz średniowieczny - 498 wersów

- forma dialogu jest bardzo charakterystyczna dla piśmiennictwa średniowiecza

- satyryczny poemat...

Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

W epoce średniowiecza tworzono w uniwersalnym  języku  Kościoła, łacinie, oraz w dopiero formujących  się  językach  narodowych, które mozolnie dopracowywały się  poziomu  odpowiedniego  do wyrażania rozmaitych, nieraz bardzo skomplikowanych treści. Formowanie się własnego języka umacniało poczucie...

Molier jako mistrz komedii

Komedia jest gatunkiem wywodzącym się ze starożytności. Twórcą komedii nowożytnej był francuski komediopisarz tworzący pod pseudonimem Molier. Ten syn zamożnego mieszczanina paryskiego zrezygnował z godności królewskiego tapicera, którą mu wyrobił ojciec, gdyż zakochawszy się w aktorce, wstąpił do...

Puchar (gwiazdozbiór)

  Wedle mitów greckich w tym (złotym) pucharze kruk miał przynosić wodę Apollinowi (zob. Puchar składa się z półkola niezbyt jasnych gwiazd otwartego w lewo w górę.

DO MISTRZÓW SŁOWA

DO MISTRZÓW SŁOWA, wiersz S.E. Koźmiana, skierowanydo Z. Krasińskiego, Mickiewicza i J.B. Zaleskiego, powst.i w y d . bezim. w Paryżu 1846. Pisany w celu zaktywizowania powydarzeniach galie. 1846 poezji pol. w duchu antyrewol., głosiideały solidaryzmu społ.; autor, aprobujący w pełni twórczośćZaleskiego...

DO MISTRZÓW SŁOWA

DO MISTRZÓW SŁOWA, wiersz S.E. Koźmiana, skierowanydo Z. Krasińskiego, Mickiewicza i J.B. Zaleskiego, powst.i w y d . bezim. w Paryżu 1846. Pisany w celu zaktywizowania powydarzeniach galie. 1846 poezji pol. w duchu antyrewol., głosiideały solidaryzmu społ.; autor, aprobujący w pełni twórczośćZaleskiego...

ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ, De morte prologus, Dialogus inter Mortem et Magistrum Policarpum, wierszowany dialog w języku pol. nie znanego autora (być może Mikołaja z Mierzyńca), wzorowany wg A. Brucknera na traktacie łac. Colloquium inter Mortem et Magistrum Policarpum. Powst. w XV w., wyd...