Ptak (Góry Stołowe)

Ptak (Góry Stołowe)

Czytaj Dalej

Góry Stołowe

Przez wąskie, kręte korytarze prowadzące wśród pięknie wymodelowanych form niekiedy trudno przecisnąć się z ple­cakiem. Przeważnie panuje tu półmrok, a po deszczach dość długo utrzymuje się woda.

Są jedynymi w Polsce górami płytowymi zbudowanymi z uło­onych na przemian warstw margli i piaskowców...

Pierwsze ptaki i pierwsze ssaki

Sagowce i podzwrotnikowe drzewa iglaste ustąpiły miejsca drzewom, które zrzucały liście, by uniknąć zagłady od  śniegów zimowych, oraz kwitnącym roślinom i krzewom, a tam gdzie ongi roiło się od gadów, coraz większa rozmaitość ptaków i ssaków owładnęła ich dziedzictwem.

Piętra roślinne w górach

Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

Formacje roślinne - W GÓRACH

Występuje piętrowość klimatyczno- roślinna. Piętra roślinne w górach są odpowiednikami stref roślinnych zależnych od szerokości geograficznej. Najniższe piętro zajmują lasy liściaste, wyżej lasy iglaste, krzewiaste karłowate zarośla i hale wysokogórskie. Roślinność wysokogórska występująca...

Góry Świętokrzyskie

RODZAJ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

W krajobrazie Wyż. Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wyróżniają się pasowym układem wzniesień i obniżeń przebiegających równolegle w kierunku z pn.-zach. na pd.-wschód.

PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

Góry Świętokrzyskie pod względem geologicznym składają się z trzonu...

Niziny, wyżyny, góry

Niziny są to obszary położone nisko-do 300 m n.p.m. Mogą być płaskie (wtedy nazywane są równinami), faliste lub pagórkowate. Najczęściej niziny rozciągają się wzdłuż wybrzeży (niziny nadmorskie), a niekiedy zajmują wielkie przestrzenie w obrębie lądów, np. Nizina Amazonki 5 mln km.

Do nizin...

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FAUNA BABIEJ GÓRY

Ze 115 gatunków ptaków, 80 gnieździ się na terenie Parku. Wiele ptaków jest ściśle ograniczonych do środowisk leśnych Sójka jest pospolita na Babiej Górze, to samo dotyczy drozda obroźnego, gatunku typowo górskiego.

BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY - FLORA BABIEJ GÓRY

Wiele pięknych i rzadkich roślin chronionych jest w Rezerwacie Biosfery na Babiej Górze. Pochodzą one ze wszystkich grup systematycznych. Flora mchów Babiej Góry to ponad 200 gatunków rosnących na różnych siedliskach. Do najrzadszych należy Dicranum elongatum rosnący w murawach alpejskich na grzbiecie...

Budowa ludzkiego oka - ŚWIAT DO GÓRY NOGAMI...

Obraz przedmiotu na siatkówce jest odwrócony "do góry nogami", co wynika z fizycznej budowy oka (soczewka odwraca obraz). W pierwszych dniach życia mózg człowieka uczy się widzieć prawidłowy obraz obracając go by w późniejszym życiu robić to automatycznie. Oznacza to, że niemowlę widzi świat "postawiony...

Charakterystyka ptaków - Pokrycie ciała

- skóra ptaków jest delikatna - tworzy ja wielowarstwowy i zrogowaciały naskórek, pod którym znajduje się elastyczna skóra właściwa - brak gruczołów potowych - występują gruczoły łojowe: gruczoł kuprowy - ciało pokryte piórami - zawiązek pióra powstaje jako wpuklenie naskórka, które zapada się w głąb skóry, gdzie styka się z brodawką skóry właściwej i dzieli się na dwie ...

Charakterystyka ptaków - Szkielet

obręcz miednicowa i kończyny dolne: a) dobrze rozwinięte (dwunożność, konieczność przyjmowania dużych obciążeń przy lądowaniu) b) skrócona kość udowa c) kości podudzia (strzałkowa i goleniowa) często zrastają się ze sobą tworząc kość goleniową d) dolne kości stępu i śródstopia zrastają się w czasie rozwoju zarodkowego w kość skokową (powstanie dodatkowej dźwigni i stawu skokowego tylnego - amortyzacja przeciążeń) e) redukcja ...

Charakterystyka ptaków - Układ mięśniowy

- dobrze rozwinięta muskulatura (szczególnie mięśnie skrzydeł - u lotników; kończyn dolnych - u biegaczy)

- brak przepony

- ruch skrzydeł w dół - mięsień piersiowy

- ruch skrzydeł w górę - mięsień kruczoramienny

- oba mięśnie przyczepione do grzebienia mostka i kości ramieniowych...

Charakterystyka ptaków - Układ oddechowy

(skutek bardzo rozbudowana powierzchnia oddechowa płuc; wada - są bardzo delikatne, dlatego płuca ptaków nie mogą pracować systemem miechowym - płuca ptaków mają charakter przepływowy) - funkcję pomp ssąco-tłoczących spełniają cienkościenne i słabo unaczynione worki powietrzne (zazwyczaj 9) - worki dzielimy na przednie (m.

Charakterystyka ptaków - Układ krążenia

- cztero-jamiste serce o dużej sprawności - całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej - serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000) - redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów) - redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę (jeden łuk aorty - lewy) - zmniejszenie wielkości krwinek w porównaniu do gadów - krwinki jądrzaste i krótko żyjące - obieg ...

Charakterystyka ptaków - Układ wydalniczy i rozrodczy

- narządy wydalnicze - nerki typu ostatecznego (zanercza) - kwas moczowy - produkt przemiany związków azotowych (w nerkach nie dochodzi do zagęszczenia moczu) - brak pęcherza moczowego - rozcieńczony mocz przepływa moczowodem do kloaki i dopiero tam ulega zagęszczeniu - ptaki morskie piją słoną wodę, a nadmiar wody wydalają przez gruczoł solny uchodzący u nasady dzioba - nefrony w nerkach mają niewielkie pętle i słabo zagęszczają mocz - jaja ...

Charakterystyka ptaków - Układ pokarmowy

gastrolity - długość jelita ptaka zależy od jego diety - jelito kończy się w steku (kloace) - do kloaki uchodzą również moczowody i nasieniowody (u samic lewy jajowód) - szeroki zakres przystosowań do rodzaju pożywienia: ziarnojady, owadożerne, odcedzające, nektarojady, rybożerce i mięsożerce

Charakterystyka ptaków - Układ nerwowy i narządy zmysłów

- mózg ptaka jest siedem razy większy od mózgu gada - krótkie i bardzo rozepchnięte na boki mózgowie (środek ciężkości) - dalszy rozwój kresomózgowia - zatracenie liniowego układu części mózgowia - gładkie półkule kresomózgowia - silnie rozwinięty móżdżek - esowate wygięcie rdzenia przedłużonego - z mózgowia wychodzi 12 par nerwów czaszkowych - kresomózgowie - ...

Charakterystyka ptaków - Występowanie i znaczenie

- najliczniejsza grupa czworonogów - funkcjonują na wszystkich poziomach konsumentów - są źródłem mięsa, jaj i piór - owadożerne gatunki regulują ilość owadów-szkodników - ptaki drapieżne ograniczają populacje szkodliwych gryzoni - kolonijne ptaki morskie (np.

Charakterystyka ptaków - CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Zespół tych trzech cech, mniej lub bardziej rozwiniętych, występuje u wszystkich ptaków, zaś nie ma go żadna inna grupa kręgowców. Cechą wyłączną ptaków jest występowanie piór, a najbardziej powszechną - posiadanie dzioba.

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Podstawowe mięśnie poruszające skrzydła umocowane są u większości ptaków na ogromnym grzebieniu znajdującym się na mostku, podobnym w kształcie do kila jachtu regatowego i tym bardziej rozwiniętym im szybciej ptak porusza skrzydłami podczas lotu.