Ptak (Góry Stołowe)

Ptak (Góry Stołowe)

Ptak (841 m n.p.m.) – wzniesienie w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Stołowych. Wzniesienie położone jest na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych około 1,2 km na południowy-wschód od Karłowa, na wschodnim fragmencie stoliwa Skalniak, na północ od Lisiej Przełęczy.

Czytaj Dalej

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ptaki (Aves)

W warstwie podskórnej rozpościera się mniej lub więcej rozwinięta wyściółka tłuszczowa, która służy ptakom jako zapas tłuszczu - a u ptaków wodnych także jako swego rodzaju amortyzator skutków ewentualnego silnego uderzenia brzusznej strony ciała o powierzchnię wody podczas wodo-wania z wysokiego lotu.

Ptaki - Świat ptaków

Ale nogi są usytuowane dość daleko z tyłu, tak więc rodzi się pytanie - dlaczego ptak nie przewraca się chodząc po ziemi? Ptak gładząc pióra spina promyki ze sobą, tak aby po­wierzchnie chorągiewek były gładkie, co umożli­wia ich poprawne funkcjonowanie podczas lotu.

PTAK

Ptak łowczy, ptak drapieżny (sokół, krogulec, jastrząb) ułożony do polowania na inne ptaki. Ptak złotopióry popularna na Bliskim Wschodzie, w Europie i Ameryce, istniejąca w licznych wariantach bajka o trzech braciach udających się na poszukiwanie złotego ptaka (który zgubił złote pióro w ogrodzie ich ojca) a.

Charakterystyka ptaków - ODRĘBNOŚCI ANATOMICZNE

Podstawowe mięśnie poruszające skrzydła umocowane są u większości ptaków na ogromnym grzebieniu znajdującym się na mostku, podobnym w kształcie do kila jachtu regatowego i tym bardziej rozwiniętym im szybciej ptak porusza skrzydłami podczas lotu.

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - PTAKI

Kukułki podrzucają jaja, po jednym do gniazd innych ptaków śpiewających. Wiele ptaków odbywa przeloty sezonowe, związane z różnicami temperatury w kolejnych porach roku.

Ptaki wodne

Nie licząc praptaka (Ar-cheopteryx), żyjącego przed 140 min lat, który prawdopodobnie był przedstawicielem innej linii ewolucyjnej niż współczesne ptaki, najstarsze ptaki pochodzą od ptaków wodnych.

Bernikla kanadyjska

Pierwsze próby lęgów na wolności nie powiodły się z powodu zbytniej ufności ptaków. Buduje samica: stojąc plecami do wybranego miejsca, ptak chwyta pojedyncze źdźbła i przerzuca je przez ramię do tyłu.

Biotopy ptaków wodnych

Nad wieloma zbiornikami wodnymi żyje bogaty świat ptaków wodnych, ponieważ te wody oferują ptakom różnorodne, obfite w pożywienie biotopy: niemal nieprzebyte lasy trzcinowisk, kwitnące łany roślin o pływających liściach, podwodne łąki, rozległą toń wodna, z glonami i ławicami ryb, muliste mielizny u ujścia rzek i potoków, a także żwirowe brzegi.

Ptaki turni i wysokogórskich zarośli

Jego populacja jest jednak nieliczna, a niedo­stępne góry są jednymi z ostatnich miejsc, gdzie ptaki te mogły się jeszcze zachować. Należą one do dużych ptaków - rozpiętość skrzydeł naj­większych gatunków przekracza 2,5 metra.

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - PIELGRZYMKI

Na powstanie ruchu pielgrzymek do Częstochowy wpłynęło przekonanie o nadzwyczajnych łaskach uzyskiwanych za wstawiennictwem M.B.Cz. Pątnicy pielgrzymują indywidualnie lub zbiorowo (pieszo albo środkami lokomocji), spełniając określone praktyki rei. w duchu dziękczyn-no-błagalnym; praktykują też...

Walory turystyczne Sudetów.

Wśród ptaków związanych z wodą na uwagę zasługuje żyjący nad wartkimi strumieniami pluszcz i pliszka górska.

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Temat : Walory turystyczne Gór Świętokrzyskich 1)Informacje ogólne Góry Świętokrzyskie (342.34.) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce. Dokładniej zajmują środkową część wyżyny Kielecko – Sandomierskiej , pomiędzy łukiem Wisły i Pilicy , na osi Sandomierz – Przedbórz Nazwa gór pochodzi od klasztoru na Łysej Górze, w którym przechowywane są relikwie drzewa Krzyża Świętego. Pasmo Górskie ,obok Sudetów , najstarsze w Polsce i ...

Główne motywy w Sklepach cynamonowych i ich symbolika

Motyw powrotu ptaków ustylizowany został na zdarzenie biblijne związane z pojawieniem się manny z nieba. Tłum, który przedtem zaprzepaścił poezję sklepu, tak samo postąpił wobec poezji ptaków.

Charakterystyka ptaków - Szkielet

obręcz miednicowa i kończyny dolne: a) dobrze rozwinięte (dwunożność, konieczność przyjmowania dużych obciążeń przy lądowaniu) b) skrócona kość udowa c) kości podudzia (strzałkowa i goleniowa) często zrastają się ze sobą tworząc kość goleniową d) dolne kości stępu i śródstopia zrastają się w czasie rozwoju zarodkowego w kość skokową (powstanie dodatkowej dźwigni i stawu skokowego tylnego - amortyzacja przeciążeń) e) redukcja ...

Oddychanie - PTAKI

Worki powietrzne u ptaków są częściowym magazynem zapasowego powietrza, w którym wskutek braku nabłonka respiracyjnego, nie odbywa się wymiana gazowa.

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

20) liczba kręgów ogonowych niż u współczesnych ptaków oraz budowa skóry, która u ptaków jest sucha i prawie pozbawiona gruczołów (występuje jedynie gruczoł kuprowy, którego wydzieliną ptaki namaszczają swoje pióra, aby zachowały one swą elastyczność, a przede wszystkim nie ulegały przemoczeniu).

Ptaki wodne - Rząd: brodzące

Ptaki zamieszkujące tereny, na których wody zamarzają zimą, są wędrowne. Także inne kolonijne ptaki terenów wilgotnych przyłączają się chętnie do kolonii czaplowatych.

Ptaki wodne - Rząd: siewkowe

Wśpólne cechy budowy kości są najmocniejszym argumentem do zebrania tak różnych ptaków w jednym rzędzie. Te rodziny ptaków to typowe siewkowce, które na skutek pokrewieństwa i podobnego środowiska mają wiele wspólnych cech.

Maskonur

W okresie wysiadywania kolonia wygląda jak wymarła, tylko od czasu do czasu słychać wydobywające się spod ziemi miauczące głosy ptaków. Na „dobrych", chociaż dla łowców niezupełnie bezpiecznych stanowiskach, jeden człowiek może schwytać w ciągu dnia do 1000 ptaków.

Mount Everest

Czczony przez ludzi mieszkających u jego podnóża, wiecznie pokryty śnieżną czapą, Mount Everest - nieodparte wyzwanie dla hima­laistów - wznosi się na wysokość 8848 metrów. Jest więc najwyższą górą świata. Mount Everest położony jest na granicy Nepalu i Tybetu. Stanowi środkowo-azjatycką...