Psychoterapeuta

Czytaj Dalej

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki motywacji rodziny do przyjścia do psychoterapeuty

1. kto i w jaki sposób umawiał sesję

2. skład, w jakim rodzina przyszła na sesję

3. zachowania od chwili przyjścia do ośrodka

Ad1)

Zdarza się,  że osoba,  która umawiała sesję,  „zmusiła” wszystkich pozostałych do przyjściaargumentując dobrem chorego członka  rodziny,  a nie odwołując się do ...