Przysięga Hipokratesa

Czytaj Dalej

PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np. A oto fragment tekstuprzysięgi Hipokratesa: ".

Jakie są podstawowe typy osobowości wg. Hipokratesa i Galena?

Wczesne próby klasyfikacji wyraźnych typów temperamentu podejmowali Hipokrates, grecki lekarz i . Hipokrates i Galen rozróżniali cztery podstawowe typy osobowości, które opierały się na czterech specjalnych płynach występujących w organizmie, zwanych humorami.

HIPOKRATES

Hipokrates naucza (wg RenS Dubosa): że chorób nie wywołują demony czy bóstwa, ale siły naturalne, posłuszne prawom przyrody; samopoczucie człowieka podlega wpływom środowiska (powietrze, woda, dieta); zdrowie jest wyrazem równowagi między składnikami natury człowieka (zob. Twarz hipokratesowa, hipokratesowe oblicze (łac.

PRZYSIĘGA

Dwuznaczna przysięga motyw folklorystyczny, pop. zwł. w literaturze śrdw., którego znany przykład zawiera legenda o Tristanie (zob.) i Izoldzie. Udając się na sąd, który ma orzec, czy jest winną stosunków miłosnych z Tristanem, Izolda wysyła mu pisemne polecenie, aby przyodział się w szaty ubogiego...

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

 

Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

ANTYMODERNISTYCZNA PRZYSIĘGA

Przyrzeczenie zobowiązujące do uznawania nauki Kościoła, a odrzucenia tez -> modernizmu, sformułowane przez Piusa X w motu proprio Sacrorum antistitum z 1 IX 1910 (AAS 2(1910) 669-672; BF I 85-95).

Tekst p.a. zawiera:

1° aprobatę głoszonych przez urząd nauczycielski Kościoła wszystkich prawd wiary...

HIPOKRATES, Hippokrates z Kos

ur. ok. 4 6 0 w Kos,zm. ok. 3 7 0 prz.Chr. w Larisie (Tesalia), lekarz, zw. ojcemmedycyny.

Działał na wyspie Kos (był najwybitniejszym przedstawicielemtamtejszej szkoły lekarskiej), w Atenach i Tesalii;dane biogr. zespolone z późniejszą legendą pochodzą z Toniatron diadochai Soranusa z Efezu ( I I w. po...

Znaczenie zasady Hipokratesa "Przedewszystkim nie szkodzić" w pracy pracowników zdrowia publicznego

Hipokrates żył w latach 460 – 377 r. Hipokrates sformułował przysięgę składaną do dziś przez adeptów sztuki lekarskiej, której zasadniczym przesłaniem jest „po pierwsze nie szkodzić” (łac.

Różnorodność zachowania ludzi (Hipokrates, E.Kretschmer)

HIPOKRATES Hipokrates podzielił ludzi na 4 grupy, z których każda reprezentowała swoisty typ: • Sangwinik – usposobienie zmienne, żywe, duża ruchliwość, łatwość powstawania i szybkie przemijanie emocji • Choleryk – usposobienie wybuchowe, gwałtowne, silne reakcje emocjonalne, trudność opanowania • Flegmatyk – usposobienie powolne, spokojne, słabe reakcje emocjonalne i trudność ich powstawania • Melancholik – usposobienie łagodne, powoli ...

Metoda Hipokratesa

metoda Hipokratesa; metoda nasta­wienia zwichnięcia stawu barkowego.

HIPOKRATES

Jest też autorem do dziśstosowanej z niewielkimi zmianami -> PRZYSIĘGI HIPOKRATESA, będącejkodeksem moralnym lekarza.