Przypowieść

Czytaj Dalej

Parabola jako gatunek literacki (przykłady przypowieści).

 

Przypowieść to gatunek literatury moralistycznej, utwór narracyjny, w którym przedstawione postacie i zdarzenia nie są ważne ze względu na swe cechy jednostkowe, lecz jako przykłady uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, postaw wobec życia i kolei losu. Świat przedstawiony w przypowieści stanowi...

Ponadczasowa i uniwersalna wartość wybranych przypowieści ewangelicznych.

 

Przypowieść, inaczej parabola, jest utworem narracyjnym, typowym gatunkiem literatury moralistycznej, wyjaśniającej nadrzędne prawdy uniwersalne: moralne, filozoficzne, religijne. Odmianą przypowieści jest przykład (exemplum), które ma znaczenie dosłowne, a nie symboliczne czy alegoryczne. Przypowieść...

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Przypowieść

Porównanie wzięte z natury (np. nasienie gorczycy u Mk 4, 30-32) albo z życia ludzkiego (np. uczta weselna u Mt 22, 1-14) i opowiedziane jako historia w celu uzmysłowienia i wywołania pew-nego religijnego albo moralnego poglądu.

Przypowieści znajdujemy wprawdzie w Starym Testamencie (2 Sm 12, 1-14; a może...

Przypowieść o synu marnotrawnym

 

„O synu marnotrawnym” – Syn marnotrawny to ten, który zbłądził, ale nawrócił się przyznał do winy i poprosił o przebaczenie. Parabola ta kładzie, więc nacisk na wewnętrzną przemianę człowieka nobilitującą go i zapowiadającą nowe życie.

„Przypowieść o miłosiernym Samarytanie” – Celem...

Przypowieść o faryzeuszu i celniku

 

„O faryzeuszu i celniku” – W kościele modli się dwóch mężczyzn: faryzeusz i celnik. Pierwszy z nich dziękuje Bogu za to, że różni się od innych ludzi: nie cudzołoży, nie kradnie, nie oszukuje i zachowuje post dwa razy w tygodniu. Drugi z nich błaga Boga o wybaczenie grzechów. Przypowieść ta obrazuje...

QUIDAM. Przypowieść, poemat epicki C. Norwida

QUIDAM. Przypowieść, poemat epicki C. Norwida, powst. 1856 (pomvsł 1854—55, ostatnie retusze 1857-59), ogł., po daremnych zabiegach o wyd. os., w Poezjach, Lipsk 1863. Poprzedzony „wyjątkiem z listu" Do Z. K[rasińskiego], składa się z 28 rozdziałów. Akcja rozgrywa się w Rzymie za panowania Hadriana...

MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem

MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem, zbiór wierszy W. Potockiego, powst. 1688-96, nie ukończony, wyd. w Krakowie 1915-18. Księga pierwsza (w 5 cz.) i Księga wtóra (przerwana na cz. 1)...

ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego

ŻYWOT EZOPA FRYGA, mędrca obyczajnego i z przypowieściami jego, biografia legendarnego niewolnika, mędrca i bajkopisarza (VI w. p.n.e.j wraz z wyborem przypisywanych mu bajek, pióra Biernata z Lublina, wyd. w Krakowie 1522 u H. Wietora (wyd. nie dochowało się) i tamże 1578 u S. Szarffenbergera. Ż.E...

Mikołaj Rej - Przypowieści przypadłe

Odrębne stanowisko wśród utworów Reja zajmują wierszowane facecje, czyli dykteryjki, wydane w roku 1562 pod tytułem Przypowieści przypadłe, a po śmierci Reja pod tytułem Figliki albo rozlicznych ludzi przypadki dworskie, które sobie po zatrudnionych myślach dla krotofile, wolny będąc, czytać możesz...

UNIWERSALIZM PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNYCH - Cechy gatunkowe przypowieści

1.   utwór narracyjny o charakterze parabolicznym czyli zestawiającym dwie rzeczywistości, z których pierwsza jest obrazem życia codziennego, druga zaś, jest nieuchwytna zmysłowo ale znajduje się w sferze pojęciowej

2.   składa się z 3 trzonów: dwa pierwsze to przykłady, obrazy; trzeci to przekazanie...