Przymrozek

Czytaj Dalej

Przymrozek

Nagły spadek temp. poniżej 0 °C w przygruntowej warstwie powietrzaprzy średniej dobowej dodatniej temp. P. występują wieczorem, nocą lub wczesnym rankiem w okresie wiosny lub jesieni.

Wyróżniasię p.:

1) adwekcyjne, związane z napływemzimnych mas powietrza – obejmujące duże obszary;

2) radiacyjne...