Przyjdź

Czytaj Dalej

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki motywacji rodziny do przyjścia do psychoterapeuty

1. kto i w jaki sposób umawiał sesję

2. skład, w jakim rodzina przyszła na sesję

3. zachowania od chwili przyjścia do ośrodka

Ad1)

Zdarza się,  że osoba,  która umawiała sesję,  „zmusiła” wszystkich pozostałych do przyjściaargumentując dobrem chorego członka  rodziny,  a nie odwołując się do ...

Postawa i dążenia Ignacego Rzeckiego – romantyka, któremu przyszło żyć w pozytywizmie.

 

Ignacy Rzecki to jeden z najważniejszych bohaterów „Lalki” B. Prusa. Wyrósł w mieszczańskim domu o tradycjach patriotycznych. Pochodził z miejskiego proletariatu, był synem woźnego. Miał tylko ojca, gdyż matka zmarła mu wcześnie. Ojciec, entuzjasta wojskowości, wychowywał go w niemal wojskowym...