Przodek

Czytaj Dalej

Praca na przodku w kopalni

W ścianie przodka wiercone są otwory o średnicy od 2,5 do 5 cm i głębokości 2-3 metrów, w które wsuwa się następnie ładunki wybuchowe. Te, detonując, odrywają od przodka kawałki skały zawierającej rudę.

OD KTÓREGO MOMENTU PRZODEK CZŁOWIEKA MA SIĘ JUŻ PRAWO NAZYWAĆ TYM IMIENIEM

Badając przeszłość człowieka antropologowie natknęli się na trudne zagadnienie: od którego momentu przodek człowieka ma się już prawo nazywać tym imieniem? Jednakże musiały się one oddzielić od człowiekowatych znacznie wcześniej i nie są naszymi przodkami.

Czoło przodku

Powierzchnia calizny, która przez urabianie przesuwa się zgodnie z kierunkiem postępu → przodku [SG], powierzchnia calizny (ociosu, skarpy, ściany) urabianej w wyrobisku górniczym.

Przodek

Miejsce w kopalni, gdzie robotą górniczą urabia się skałę, tj. oddziela się jej części od → górotworu; część poziomu eksploatacyjnego i piętra (ocios, skarpa, ściana, zabierka), z której urabia się nadkład lub kopalinę.

Koleśnica, przodek pługa

Przednia część pługa koleśnego, w postaci dwukołowegowózka z urządzeniem zapewniającym pracępługa na ustalonej głęb.