Przewodnictwo

Czytaj Dalej

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy

Przewodnictwo elektryczne jest jednym z zagadnień teorii transportu. Niewątpliwie zatem domieszki rozpuszczone w wodzie decydują o jej przewodnictwie elektrycznym.

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - Praktyczne zastosowanie przewodnictwa elektrycznego cieczy

Jednym z praktycznych zastosowań przewodnictwa elektrycznego cieczy jest wykorzystanie przewodzenia prądu przez kwas w ogniwach elektrycznych, np.

Jakie komórkowe składniki odżywcze zaleca się przy zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca?

Objawy towarzyszące zaburzeniom rytmu i przewodnictwa serca związane są ze świadomością nieprawidłowego bicia serca, czy palpitacji, towarzyszą im niejednokrotnie nudności i zawroty głowy.

Przewodnictwo kostne i powietrzne

W przypad­ku wykreślania krzywej progowej sły­szalności dla przewodnictwa kostne­go specjalny wibrator przykładany jest z tyłu za uchem do wyrostka sutkowatego.

Leki stosowane w zaburzeniach przewodnictwa i rytmu serca

Jeżeli u dziecka z blokiem serca zdarzają się napady utraty przytomności lub „osłabienia” ze zwolnieniem czynności serca, a nawet, jeśli tylko rytm komór zwalnia się poniżej 45—50 uderzeń na minutę, serce po^ większa się, a ciśnienie tętnicze zmniejsza się — należy przyspieszyć rytm serca przez pobudzenie wyższych ośrodków bodźcotwóm| czych i poprawę przewodnictwa bodźców w sercu.

Przewodnictwo elektryczne

 

Prąd elektryczny-uporządkowany ruch ładunków elektrycznych: elektronów w przewodniku metalowym,jonów dodatnich i ujemnych w elektrolitach i gazach zjonizowanych.

 Siła elektromotoryczna-stosunek pracy wykonanej podczas przesunięcia ładunków do ilości przesuniętego ładunku elektrycznego.

I prawo...

Przewodnictwo elektryczne gazów i cieczy - ELEKTROLIZA

Są to procesy chemiczne zachodzące na elektrodach, jeśli elektrody te są połączone z zewnętrznym źródłem prądu stałego. Elektrody (najczęściej metaliczne) zanurzone są w roztworze elektrolitu lub w elektrolicie stopionym.

Anoda jest elektrodą połączoną z dodatnim biegunem źródła prądu, a...

Przewodnictwo nerwowe

Jedną z podstawowych właściwości komórek nerwowych jest zdolność do wytwarzania i przewo­dzenia pobudzeń nerwowych. Szybkość przewodzenia pobudzeń elektrycznych zależy od średnicy włókien nerwowych. Włókna grube A przewodzą impulsy z szybkością 20 - 120 m/sek., włókna średnie B 3 - 15 m/sek., a...