Przetworzenie

Czytaj Dalej

PRZETWORZENIE

Przetworzenie (specificatio): Nabycie własności w wyniku gruntownego przetworzenia cudzej rzeczy i wytworzenia w ten sposób nowego przedmiotu Zależało od tego czy można przedmiot przywrócić do stanu poprzedniego (właściciel materiału) czy nie (wytwórca)

Mięso i przetwory mięsne

Do lej grupy produktów należą wszystkie jadalne części tusz zwierząt rzeźnych, drobiu i dziczyzny, a także wędliny mięsne i podrobowe oraz konserwy mięsne.

Mięso stanowi pożywienie człowieka od najdawniejszych czasów. Początkowo uzyskiwał je wyłącznie polując na zwierzęta dziko żyjące...

PRZETWORY MIĘSNE

PRZETWORY MIĘSNE — produkty mięsneuzyskane przez odpowiedni przerób -*mięsa;mięso użyte na przetwory musi być zbadane przezlekarza wet. i uznane za zdatne do spożycia.Do przetworów mięsnych należą:w ę d l i n y (boczki, szynki, balerony oraz kiełbasy),czyli przetwory, które się wędzi i parzy;w y r o b...

Przetwory z roślin leczniczych

Proste przetwory z ziół możemy przygotować w domowych warunkach — wgpodanych niżej ogólnych przepisów — przy czym w celu uzyskania produktówpełnowartościowych należy przestrzegać podstawowych zasad dotyczących jakości ziół.Zaleca się korzystanie tylko z ziół łagodnie działających (bez...

Ryby, przetwory rybne i „owoce morza”

Do tej grupy zalicza się ryby słodkowodne, ryby morskie, mięczaki, skorupiaki i konserwy rybne. Z bogactwa ryb spożywanych przez ludzi w różnych rejonach świata jedne pozyskiwane są z ich naturalnych środowisk, z użyćiem różnych technik połowowych, inne — są specjalnie hodowane w sztucznych zbiornikach...

Przetworzenie rzeczy (specificatio)

Nabycie własności rzeczy ruchomej przez przetworzenie następowało jeżeli osoba wykonała nową rzecz (nova species) z materiału nie należącego do niej – szkoła prokulejańska dawała własność przetwórcy, sabiniańska - odwrotnie.

Mleko i przetwory z mleka

Ze względu jakość i trwałość oraz związany z tym stopień przetworzenia, mleko spożywcze można podzielić na spasteryzowane i sterylizowane.

Zboża i przetwory zbożowe

Gryka Gryka (Fagopyrum), rodzaj z rodziny rdestowatych. Gryka siewna (Fagopyrum esculentum), zwana hreczką pochodzi z Azji Wschodniej i Centralnej, uprawiana w Europie. Jadalne są trójgraniaste orzeszki zawierające skrobię, z których wyrabia się kaszę lub mąkę. Używana także jako roślina pastewna, miododajna, lecznicza oraz na “zielony nawóz”. Żyto Żyto zwyczajne (Secale cereale), gatunek z rodziny traw, jedno ze zbóż stref umiarkowanych, na większą ...