Przesłuchanie

Czytaj Dalej

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Przesłuchanie stron a oświadczenie stron

Przesłuchanie- jest to środek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu w ostateczności. Ocena potrzeby przeprowadzenia przesłuchania pozostawiona jest organowi. Przy czym jest ona ograniczona zasadą prawdy obiektywnej.

W op. Organ może wykorzystać ten środek dowodowy, jeżeli strona wyrazi zgodę...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Przesłuchanie „jeden raz”

Zgodnie z nowym rozwiązaniem przyjętym w art. 185a kpk  w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (rozdz. XXV kk) pokrzywdzonego, który  w chwili czynu nie skończył 15 lat, powinno się przesłuchiwać tylko raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie...

Założenia procedury rozmów (przesłuchań) kwalifikacyjnych

Jednym z podstawowych narzędzi oceniania, a więc i podejmowania decyzji kadrowych, personalnych, jest rozmowa oceniająca lub kwalifikacyjna - metoda pozornie prosta, lecz wymagająca wielu umiejętności i wysiłku, aby mogła dobrze spełnić swoje zadania. Przyjrzyjmy się głównym problemom związanym z...