Przepuklina Bochdaleka

Czytaj Dalej

LECZENIE OPERACYJNE przepukliny oponowo-rdzeniowej

Wczesne zamykanie — zwłaszcza otwartych — przepuklin oponowo-rdzenio-wych w pierwszej dobie życia dziecka zmniejszyło śmiertelność wczesną o ponad 20%.

Przepukliny pachwinowe

Wszystkie przepukliny pachwinowe powstają powyżej więzadła pachwinowego w przeciwieństwie do przepuklin udowych, które wytwarzają się poniżej tego więzadła. Na 100 przypadków przepuklin pachwinowych przypada 80 bocznych i tylko 20 przyśrodkowych.

Przepukliny przyśrodkowe lub proste

Przepukliny przyśrodkowe są nabyte w ciągu życia (herniae acąuisitae) i występują przeważnie u dorosłych.

Przepukliny boczne lub skośne

W obu tych rodzajach przepuklin bocznych budowa worka przepuklinowego właściwego jest różna w zależności od wyrostka pochwowego otrzewnej; albo jak normalnie jest on zamknięty i szczątkowy, albo są zachowane stosunki płodowe i wyrostek pochwowy otrzewnej jest otwarty, przebiega przez całą długość kanału pachwinowego i łączy jamę otrzewnej z jamą surowiczą otaczającą jądro.

Przepuklina udowa

Ze względów diagnostycznych należy zaznaczyć, że przepukliny pachwinowe występują powyżej więzadła pachwmowego oraz powyżej i przyśrodkowo od guzka łonowego, natomiast przepukliny udowe leżą poniżej więzadła pachwinowego oraz poniżej i bocznie od guzka łonowego.

Uszkodzenie krążka międzykręgowego (wypukliną, przepuklina jądra miażdżystego, dyskopatia)

Powstaje, powszechnie znany i często bardzo dramatyczny, obraz chorobowy zwany popularnie „wypadnięciem dysku", czyli wypukliną lub przepuklina jądra miażdżystego krążka między-kręgowego.

Zasady kompleksowego leczenia zachowawczego przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego

W zależności od stanu chorego można wymienić następujące kierunki postępowania terapeutycznego w leczeniu przepukliny dyskowej: I.

Przepuklina oponowa - rdzeniowa

Grupa ta wspólnie z chirurgami dziecięcymi opracowała programy rehabilitacji dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową przekazywanych do Centrum po leczeniu chirurgicznym do usprawniania i dalszej kompleksowej rehabilitacji.

DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA przepukliny oponowo-rdzeniowej

Natomiast rozpoznanie wady w okresie płodowym stwarza warunki do przygotowania rozwiązania cuiży i podjęcia wczesnego leczenia chirurgicznego przepukliny oponowo--rdzeniowej.

Diagnostyka w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

W okresie bezpośrednim po urodzeniu dziecka, po przeprowadzeniu leczenia chirurgicznego, zamknięciu przepukliny i ustabilizowaniu wodogłowia konieczna jest dalsza diagnostyka, której celem jest wykrycie zmian anatomicznych i zaburzeń czynnościowych w narządach i układach wymagających leczenia lub rehabilitacji.

DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

Obecnie do diagnostyki stawów biodrowych u noworodków, również z przepukliną oponowo-rdzeniową, służy badanie ultrasonograficznejako mniej agresywne i mniej obciążające małe dziecko.

DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa - PROBLEMY ORTOPEDYCZNE

Zgodnie z danymi badań statystycznych przyjmuje się, że 30% wszystkich osób z przepukliną oponowo-rdzeniową jest czynnościowo niezależnych, 30% pacjentów dorosłych podejmuje pracę zawodową, 100% pacjentów z uszkodzeniem powyżej LI — L2 posługuje się stale wózkiem inwalidzkim, K0% pacjentów dorosłych z porażeniami na poziomie L3—L5 również jeździ na wózku inwalidzkim.

Kręgosłup - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Tylko w niektórych przypadkach deformacji o typie ostrej kifozy kątowej, występującej na poziomie przepukliny oponowo-rdzeniowej, mogą być stawiano wskazania do zmniejszenia deformacji przezjednoczasową operację zamknięcia przepukliny i resekcję jednego lub dwóch kręgów tworzących garb kifotyczny.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa - STAWY BIODROWE

Jest również sprawą bezdyskusyjną, żc nawet pozytywny wynik podjętego leczenia porażennego zwichnięcia biodra nic może spowodować samodzielnego chodzenia dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową.

STAWY KOLANOWE - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

W patologii stawów kolanowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową nie można zapominać o przykurczach wyprostnych, które powstają w następstwie wielokrotnych iniekcji leków do mięśni czworogłowych uda.

ZNIEKSZTAŁCENIA STÓP - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Astragaiektomia — operacja wprowadzona bardzo dawno do leczenia wrodzonych stóp końsko-szpotawych — zyskała sobie prawo do jej stosowania w leczeniu szczególnie opornych, twardych stóp końsko-szpotawych porażennych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i w artrogrypozie.

ZŁAMANIA PATOLOGICZNE w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

U dzieci z porażeniami kończyn dolnych spowodowanymi przepukliną oponowo-rdzeniową, które nie mogą i nie przyjmują pozycji stojącej albo nie są pionizowane, może dochodzić do tzw.

REHABILITACJA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

Rehabilitacja dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową musi rozpoczynać się od bardzo wczesnego okresu życia dziecka.