Przepuklina Bochdaleka

Czytaj Dalej

Przepukliny pachwinowe

Wszystkie przepukliny pachwinowe powstają powyżej więzadła pachwinowego w przeciwieństwie do przepuklin udowych, które wytwarzają się poniżej tego więzadła. Na 100 przypadków przepuklin pachwinowych przypada 80 bocznych i tylko 20 przyśrodkowych.

Przepukliny przyśrodkowe lub proste

Przepukliny przyśrodkowe są nabyte w ciągu życia (herniae acąuisitae) i występują przeważnie u dorosłych.

Przepukliny boczne lub skośne

W obu tych rodzajach przepuklin bocznych budowa worka przepuklinowego właściwego jest różna w zależności od wyrostka pochwowego otrzewnej; albo jak normalnie jest on zamknięty i szczątkowy, albo są zachowane stosunki płodowe i wyrostek pochwowy otrzewnej jest otwarty, przebiega przez całą długość kanału pachwinowego i łączy jamę otrzewnej z jamą surowiczą otaczającą jądro.

Przepuklina udowa

Ze względów diagnostycznych należy zaznaczyć, że przepukliny pachwinowe występują powyżej więzadła pachwmowego oraz powyżej i przyśrodkowo od guzka łonowego, natomiast przepukliny udowe leżą poniżej więzadła pachwinowego oraz poniżej i bocznie od guzka łonowego.

Przepuklina rozworu przełykowego

Stan, w którym następuje przemieszczenie części brzusznej przełyku lub części żołądka albo obu razem przez rozwór przełykowy przepony do jamy klatki piersiowej.

Uszkodzenie krążka międzykręgowego (wypukliną, przepuklina jądra miażdżystego, dyskopatia)

Powstaje, powszechnie znany i często bardzo dramatyczny, obraz chorobowy zwany popularnie „wypadnięciem dysku", czyli wypukliną lub przepuklina jądra miażdżystego krążka między-kręgowego.

Zasady kompleksowego leczenia zachowawczego przepukliny i wypukliny jądra miażdżystego

W zależności od stanu chorego można wymienić następujące kierunki postępowania terapeutycznego w leczeniu przepukliny dyskowej: I.

Przepuklina oponowa - rdzeniowa

Grupa ta wspólnie z chirurgami dziecięcymi opracowała programy rehabilitacji dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową przekazywanych do Centrum po leczeniu chirurgicznym do usprawniania i dalszej kompleksowej rehabilitacji.

DIAGNOSTYKA PRZEDURODZENIOWA przepukliny oponowo-rdzeniowej

Natomiast rozpoznanie wady w okresie płodowym stwarza warunki do przygotowania rozwiązania cuiży i podjęcia wczesnego leczenia chirurgicznego przepukliny oponowo--rdzeniowej.

LECZENIE OPERACYJNE przepukliny oponowo-rdzeniowej

Wczesne zamykanie — zwłaszcza otwartych — przepuklin oponowo-rdzenio-wych w pierwszej dobie życia dziecka zmniejszyło śmiertelność wczesną o ponad 20%.

Diagnostyka w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

W okresie bezpośrednim po urodzeniu dziecka, po przeprowadzeniu leczenia chirurgicznego, zamknięciu przepukliny i ustabilizowaniu wodogłowia konieczna jest dalsza diagnostyka, której celem jest wykrycie zmian anatomicznych i zaburzeń czynnościowych w narządach i układach wymagających leczenia lub rehabilitacji.

DIAGNOSTYKA RADIOLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

Obecnie do diagnostyki stawów biodrowych u noworodków, również z przepukliną oponowo-rdzeniową, służy badanie ultrasonograficznejako mniej agresywne i mniej obciążające małe dziecko.

DIAGNOSTYKA UROLOGICZNA w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

Podstawowym problemem u dziecka z przepukliną oponowo- rdzeniową były i są zaburzenia oddawania moczu, związane z tzw.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa - PROBLEMY ORTOPEDYCZNE

Zgodnie z danymi badań statystycznych przyjmuje się, że 30% wszystkich osób z przepukliną oponowo-rdzeniową jest czynnościowo niezależnych, 30% pacjentów dorosłych podejmuje pracę zawodową, 100% pacjentów z uszkodzeniem powyżej LI — L2 posługuje się stale wózkiem inwalidzkim, K0% pacjentów dorosłych z porażeniami na poziomie L3—L5 również jeździ na wózku inwalidzkim.

Kręgosłup - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Tylko w niektórych przypadkach deformacji o typie ostrej kifozy kątowej, występującej na poziomie przepukliny oponowo-rdzeniowej, mogą być stawiano wskazania do zmniejszenia deformacji przezjednoczasową operację zamknięcia przepukliny i resekcję jednego lub dwóch kręgów tworzących garb kifotyczny.

Przepuklina oponowo-rdzeniowa - STAWY BIODROWE

Jest również sprawą bezdyskusyjną, żc nawet pozytywny wynik podjętego leczenia porażennego zwichnięcia biodra nic może spowodować samodzielnego chodzenia dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową.

STAWY KOLANOWE - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

W patologii stawów kolanowych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową nie można zapominać o przykurczach wyprostnych, które powstają w następstwie wielokrotnych iniekcji leków do mięśni czworogłowych uda.

ZNIEKSZTAŁCENIA STÓP - Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Astragaiektomia — operacja wprowadzona bardzo dawno do leczenia wrodzonych stóp końsko-szpotawych — zyskała sobie prawo do jej stosowania w leczeniu szczególnie opornych, twardych stóp końsko-szpotawych porażennych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i w artrogrypozie.

ZŁAMANIA PATOLOGICZNE w przepuklinie oponowo-rdzeniowej

U dzieci z porażeniami kończyn dolnych spowodowanymi przepukliną oponowo-rdzeniową, które nie mogą i nie przyjmują pozycji stojącej albo nie są pionizowane, może dochodzić do tzw.