Przepowiednia Wernyhory

Czytaj Dalej

Proroctwa i przepowiednie - Prekognicja

Najprawdopodob­niej więc tajemnicza zdolność przewidywania przy­szłości opiera się na statystyce - jeśli zapowie się odpowiednio dużo, często nawzajem sprzecznych wydarzeń, to w końcu kiedyś któraś z przepowiedni musi się spełnić.

WRÓŻBY, proroctwa, przepowiednie dotyczące losów jednostek bądź narodów

Przepowiednie na temat pogody, ważne dla rolników, pojawiały się w —> kalendarzach, od schyłku XV do poł. Do autorytetu Wernyhory odwoływała się przepowiednia tzw.

PRZEPOWIEDNIE

Przepowiednia Wernyhory zob. Napisał stylem zawiłym i ciemnym księgę przepowiedni Centuries astrologiąues zbiór 700 czterowierszy, wydany w 1555 i cieszący się znacznym powodzeniem. Przepowiednie te zostały potępione przez papieża Piusa VI w 1781.

WERNYHORA Kozak

Z bohatera przygodowego romansu Wernyhorat wieszcz ukraiński (1838) Michała Czajkowskiego i poematu Trzy wieszczby (1841) Lucjana Siemieńskiego wyrósł na wielką postać legendarnego lirnika w Beniowskim (1841) i Śnie srebrnym Salomei (1844) Juliusza Słowackiego, a na rodzaj symbolu politycznego w twórczości Jana Matejki (Wernyhora, 1883) i Stanisława Wyspiańskiego (Wesele, 1901).

PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE KOŃCA ŚWIATA

Jako pierwszy rok kataklizmu światowego wymieniany był rok 1000, anastępnie wymienia się, też na zasadzie pewnej okrągłości daty, rok2000. Wg innych bardzo interesujących obliczeń, np. z uwzględnieniem informacji rzekomo zakodowanych w piramidach egipskich, mówi się, żekoniec świata nastąpi w dniu 17...

PRZEPOWIEDNIE DOTYCZĄCE POLSKI

Jedno zaś zdanie z tej przepowiedni brzmi bardzoswojsko: "Nikt nie chce u nich gospodarzyć". Tak w ogóle to z tych wszystkich przepowiedni Polska po czasach trudnych wychodzi zawsze zwycięsko.