Przepięcie łączeniowe

Przepięcie łączeniowe - jest to rodzaj przepięcia wewnętrznego (systemowego). Związane jest z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych oraz ma zazwyczaj charakter krótkotrwały. Oznaczane również jako SEMP (ang. Switching Electromagnetic Pulse). Przepięcia te powstają na przykład przy wyłączaniu transformatorów w biegu jałowym lub przy wyłączaniu nieobciążonych linii długich wysokiego...

Czytaj Dalej

Bezpieczne zasilanie

Bezpieczne zasilanie - termin określający stabilne zasilanie elektryczne urządzeń komputerowych, niezależnie od wszelkich możliwych zmian parametrów zewnętrznej linii energetycznej - z całkowitym odcięciem tej energii włącznie.

Do najbardziej szkodliwych zakłóceń w energetycznej sieci...

Bezpieczeństwo użytkowania

Bezpieczeństwo użytkowania - zabezpieczenie użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem na jego zdrowie zjawisk fizycznych zachodzących w trakcie eksploatacji urządzeń technicznych. Zjawiska te to: porażenie prądem elektrycznym, przepięcia łączeniowe sieci zasilającej i pochodzące z wyładowań...

EIB (European Installation Bus)

EIB (European Installation Bus) - coraz bardziej popularny europejski standard automatyki domowej i we- wnątrz budynkowej, a także w instalacjach budynków inteligentnych IBS. Standard jest przeznaczony do stosowania i atestowany przez organizację EIBA (European Installation Bus Association) - w celu utrzymania...

Zakłócenia zasilania

Zakłócenia zasilania - szkodliwe zakłócenia występujące w przemiennoprądowej sieci energetycznej 220/380 V (od 2003 r. w Polsce 230/400 V), zasilającej urządzenia komputerowe i komunikacyjne. Generalnie definiuje się 9 typów zakłóceń w sieci energetycznej o różnym stopniu oddziaływania na pracę...

Konsolidacja banków spółdzielczych

 

W ciągu najbliższych lat w sektorze bankowości spółdzielczej kontynuowane będą (choć ich dynamika zapewne nieco osłabnie) działania konsolidacyjne polegające na łączeniu się banków.

Przewiduje się , że w latach 2001- 2002 liczba banków spółdzielczych zmniejszy się jeszcze o około 100. Tyle...

Burze - Bezpieczeńtwo sprzętu elektycznego

Wyładowanie atmosferyczne może stanowić zagrożenie dla nowoczesnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Obserwacje wykazały, że bez zastosowania odpowiednich środków ochrony urządzenia elektroniczne znajdujące się w obszarze o promieniu 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna mogą ulec zniszczeniu...

DIODY - Informacje ogólne

Diody przepuszczają prąd tylko w jednym kierunku; służą do prostowania. W tym celu używa się ich w prostownikach wchodzących w skład zasilaczy. Ogólnie rozpowszechnione są dzisiaj diody świecące tzw. LED-y. Zastąpiły one wszelkiego rodzaju kontrolki. Są praktyczne dzięki małym wymiarom oraz niskiej...

STYCZNIKI PRÓŻNIOWE SV

Trzytorowe styczniki próżniowe prądu przemiennego do 125 A lub 160 A, o napięciu do 1000 V AC

ZASTOSOWANIE

Styczniki próżniowe SV są przeznaczone do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego *) 50 lub 60 Hz, w szczególności do:

. sterowania silników elektrycznych przy napięciu do 1000 V

...

Rodzaje łączy i ich właściwości. Składniki okablowania - Huby (Hubs)

Istnieje wiele urządzeń, które mogą być określane mianem „hub”. W najprostszej postaci hub jest urządzeniem, w którym zbiegają  się przewody od stacji  roboczych.  Istnieją huby pasywne oraz aktywne:

a)  hub pasywny - posiada kilka portów do podłączenia komputerów, terminali i innych urządzeń. Cechą...

Bankowość -wykłady

Banki wyłonione z NBP w 1989r. 1. Bank Gdański w Gdańsku-BIG 2. Bank Śląski w Katowicach-ING 3. Bank Przemysłowo- Handlowy w Krakowie-BHV 4. Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie 5. Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi 6. Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie 7. Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu-AIB 8. Państwowy(Powszechny) Bank Kredytowy w Warszawie-BHV 9. Bank Zachodni we Wrosławiu-AIB WYKŁAD III Bank W.L.Jaworski Przedsiębiorstwo usługowe, którego ...

Zjawisko łuku elektrycznego i sposoby jemu przeciwdziałania.

ŁUK ELEKTRYCZNY- jest to samoistne wyładowanie charakteryzujące się dużą gęstością prądu. Występuje najczęściej przy przerywaniu obciążonych prądem obwodów elektrycznych. Wyładowanie samoistne jest to wyładowanie podtrzymywane przez samoistną jonizację przestrzeni międzyelektrodowej. Przewodność gazu jest uwarunkowana istnieniem elektronów swobodnych. Normalnie znajdują się one w ruchu bezładnym, ale gdy znajdą się w polu elektrycznym, to na jony i elektrony ...

Stacje elektroenergetyczne

Stacje elektroener. należą do podstawowych elementów układy elektroenergetycznego. Zadaniem stacji jest rozdział i przetwarzanie energii elektrycznej. Rozróżnia się: a)stacje Tansformatorowe – przetwarzanie energii na różne poziomy napięcia, b)stacje rozdzielcze – rozdział energii na jednym poziomie napięcia, c)stacje Transformatorowo rozdzielcze – przetwarzanie i rozdział energii. Stosuje się rozwiązania gdzie połączone są obie funkcje, a więc w systemach ...

Elementy stacji elektroenergetycznej

Wyłączniki Elektroenergetyczne Wył. małoolejowe wyposażone są w komory gaszeniowe wypełnione olejem mineralnym a więc rozdzielanie styków wyłącznika odbywa się w oleju. Przy wyłanczaniu dużych prądów zwarciowych następuje wydzielenie się gazu gwałtownie podnosi się ciśnienie oleju, który przez odpowiednie kanały wpychany jest prostopadle na kolumnę łuku. Wyłączniki te mają kształt kolumny wykonanej z izolatora porcelanowego oddzielnie dla każdego ...

Zasady obliczeń zwarciowych w sieciach wysokiego napięcia

Spośród wielu możliwych sposobów wyznaczania spodziewanych wartości prądu zwarciowego wskazane jest przy doborze aparatów i urządzeń elektrycznych w warunkach krajowych stosować metodykę przedstawioną w normie PN-74E-05002. Sposób obliczeń przedstawiony w tej normie opiera się w swych założeniach na metodzie składowych symetrycznych, co w ostatecznym zastosowaniu umożliwia obliczanie nie tylko zwarć symetrycznych, ale i niesymetrycznych. 1. Wybór warunków ...

Dioda i elementy nieliniowe

Półprzewodniki – to ciała krystaliczne mające własności pośrednie pomiędzy przewodnikami a izolatorami. Do wytwarzania elementów półprzewodnikowych stosowane są na ogół monokryształy. Dzięki jednorodnej strukturze istnieje możliwość uzyskania powtarzalności parametrów wytwarzanych elementów. Spośród innych materiałów używanych do wytwarzania półprzewodników warto wymienić: - german (jego zastosowanie jest niewielkie; wadą jest niewielka szerokość pasma ...

Pomiar rezystancji

Biorąc pod uwagę wartości mierzonych rezystancji, można wprowadzić ich podział na: - Oporniki o małych rezystancjach – dokładność ich pomiaru w dużym stopniu zależy od rezystancji styków, przewodów łączeniowych i sił termoelektrycznych. Są to oporniki o wartościach poniżej 1. Takie oporniki muszą być dołączone do obwodu pomiarowego za pomocą czterech zacisków. - Oporniki o średnich rezystancjach – są to oporniki o wartościach 1do 1M. W pomiarach ...

Łączniki niskiego napięcia

Łączniki automatyczne służą do przerywania obwodów automatycznie w momencie powstania zakłóceń. Zakłóceniem tym może być zwarcie, przeciążenie lub obniżenie albo zanik napięcia. W produkcji łączników automatycznych występuje podział na dwa zasadnicze rodzaje: - styczniki - wyłączniki Styczniki mają przede wszystkim zapewnić dużą częstotliwość łączeń ze względu na ich charakter pracy. Stycznik to taki łącznik, w którym styki ruchome utrzymywane są w ...

Charakterystyka stacji transformatorowo-rozdzielczych

1. Klasyfikacja Duże stacje elektroenergetyczne, zwane stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, składają się z rozdzielni górnego napięcia transformatorów i rozdzielni dolnego napięcia (rysunek 1). Same transformatory, szczególnie na wyższe napięcia, są zazwyczaj urządzeniami napowietrznymi, natomiast rozdzielnie buduje się zarówno jako napowietrzne, jak i wnętrzowe. Zależy od wartości napięcia, zajmowanej powierzchni terenu, strefy zabrudzeniowej oraz indywidualnych ...

Elektroenergetyka

Omów rodzaje zawieszeń i sposoby przymocowania przewodów do izolatora w linii napowietrznej. Kompletne urządzenia z izolatorami i koniecznym sprzętem, służące do zawieszenia przewodu na słupie, nazywa się łańcuchem izolatorowym lub ogólniej zawieszeniem. W liniach napowietrznych rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje zawieszeń przewodów: - przelotowe, - odciągowe. Zawieszenie przelotowe przewodów na izolatorze stojącym lub wiszącym charakteryzuje się tym, że siły ...

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochrona przeciwprzepięciowa - umieszczanie w obwodach zasilania 220/230V (AC) elementów zapewniających ochronę zainstalowanych urządzeń przed zakłóceniami powstającymi w wyniku wyładowań atmosferycznych czy też na skutek procesów łączeniowych w sieci zasilającej.

Ograniczniki przepięć można...