Przekaz ustny

Czytaj Dalej

Tematy prezentacji na maturę ustną

Borowskiego - dwa różne sposoby przekazania prawdy o obozach.

Zagadnienia do ustnej matury

(J.polski) 

Zagadnienia Literatury

Analizy i interpretacje tekstów

1) powieść poetycka

(gatunek, epoka) „Giaur”, „Konrad Wallenrod”,

2) kompozycja otwarta: "Lalka", "Ludzie bezdomni" - nie znamy dalszych losów bohatera i wpływ na możliwości interpretacyjne,

3) synkretyzm rodzajowy i gatunkowy-utwory...

Jak powstają informacje - Konstruowanie rzeczywistości przez środki masowego przekazu

Z wyobrażeniem, że dziennikarze są w stanie przekazywać obiektywnego obrazu rzeczywistości, pożegnano się przede wszystkim pod wpływem pracy Winfrieda Schulza o konstruowaniu rzeczywistości w mediach informacyjnych (Die Konstruktion von Realität in den Nachrichtenmedien, 1976). Schulz wskazuje na...

ETAPY TWORZENIA I ODBIERANIA PRZEKAZU

-  percepcja rzeczywistości przez nadawcę;

-  kodowanie, tzn. przekładanie myśli i uczuć na komunikat;

-  dekodowanie, czyli odczytywanie kodów zawartych w komunikacie oraz przypisanie im określonego znaczenia;

-  oraz  interpretacja, określenie czy znaczenia odczytanego kodu są dla odbiorcy znaczące ze...

Tekst i obraz jako ukryty przekaz

 

Janiszewski (1990) podjął się analizy znaczenia podświadomych procesów przetwarzania informacji w sposobie wzrokowego spostrzegania rysunków i tekstów w codziennych gazetach i popularnych pismach. Z badań nad uwagą m. in. Schneidera, Dumaisa i Shiffrina (1984) wiadomo, że podczas czytania tekstu i...

Przekaz tradycji jahwistycznej

W tym przekazie, chronologicznie pierwszym (w. X), zamysł Boga, co do ustanowienia małżeństwa i rodziny, zgodnie z ówczesną mentalnością, został poprzedzony powołaniem do istnienia mężczyzny (Rdz 2,7), któremu sprzyjały odpowiednie warunki (w. 8-17). Mimo to hagiograf biblijny stwierdza jego...

Przekaz tradycji kapłańskiej

Ten przekaz ma charakter zwięzły i filozoficzny. Tutaj, Bóg "stwarza" ("bara": ) człowieka

(„adam”), tzn. gatunek ludzki, "na swój obraz" (becalmenu kidmutenu). Podkreślona tu zostaje wyjątkowa godność człowieka, którego sam Bóg powołuje do istnienia, jako

„mężczyznę i kobietę”. Od Stwórcy więc...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie jahwistycznym

Do podstawowych zadań małżeństwa wy planu Stwórcy, należą: prokreacja, a więc zaludnianie świata, a w konsekwencji jego administrowanie.

2) prokreacja: wskazuje na nią określenie kobiety (coś niezwykłego przy ówczesnej dominacji rodzaju męskiego), jako „matki wszelkiego życia” (Rdz 3,20) oraz...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

a) prokreacja (Rdz l ,28a): W tej późniejszej tradycji zostało to wyrażone wprost:

„rozradzajcie się i rozmnażajcie się”. To synonimiczne polecenie, odnośnie do

„początków” rodzaju ludzkiego, ma swe podłoże w ówczesnym środowisku, w którym zresztą istniało przekonanie o licznym potomstwie, jako o...

Problem najstarszego przekazu Eucharystii

49/50 przekazywał w Koryncie ustnie tę relację.

Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie - Charakter przekazu

Kolejnym elementem składowym każdego przekazu jest jego charakter, czyli to CO I JAK się mówi. Najważniejszym warunkiem, który każda wypowiedź powinna spełniać to prostota. Duża ilość informacji, zważywszy na ograniczenia poznawcze człowieka, powoduje zamęt i w rezultacie odbiorca zapamiętuje bardzo...

Psychologiczne zasady perswazji i ich zastosowanie - Odbiorcy przekazu

Ważną cechą wyznaczającą stopień oddziaływania przekazu jest charakterystyka jego odbiorców, czyli to, DO KOGO się go kieruje. Podstawowa zasada skutecznego mówcy to wiedzieć jakie będzie miał prze sobą audytorium, a szczególnie jakie ma ono potrzeby. Osobiste znaczenie informacji dla potrzeb odbiorcy...

JAMA USTNA

Język, zęby i gruczoły ślinowe, których ujścia znajdują się w jamie ustnej, odgrywają ważną rolę przy pobieraniu i trawieniu pokarmu.

JAMA USTNA - Język

Język zbudowany jest z kilku warstw mięśni prążkowych, zorientowanych w różnych płaszczyznach, dzięki czemu może on wykonywać nawet bardzo skomplikowane ruchy.Podczas wysuwania języka mięśnie biegnące w górę i w dół oraz z boku na bok kurczą się, podczas gdy mięśnie biegnące z przodu do tyłu...

JAMA USTNA - Zęby

Na przodzie jamy ustnej znajduje się osiem dłutowatych zębów,tzw.

JAMA USTNA - Gruczoły ślinowe

Ślinianka przyuszna umieszczona jest w policzku tuż przed uchem i wydziela tylko ślinę wodnistą; ślinianka podszczękowa znajdująca się w przednim kącie żuchwy produkuje mieszaninę śliny wodnistej i śluzowatej, podobnie jak ślinianka podjęzykowa, występująca na dnie jamy ustnej pod językiem.

CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY A ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ROLA:

#propaganda - szerzenie pewnych informacji czy idei,

#interpretacja - wyjaśnianie czy komentowanie,

#indoktrynacja - systematyczne, zorganizowane wpajanie pewnych przekonań czy idei.

Interpretacja zależna jest od obiektywizmu autora, a wiemy że człowiek nie jest w stanie być w pełni...

Jama ustna

Ze wszystkich jam czaszki jama ustna (ccwitas oris) jest w najmniejszym stopniu ograniczona częściami kostnymi. Ściany boczne właściwej jamy ustnej są ograniczone przez wyrostki zębodołowe szczęki, część zębodołową żuchwy i osadzone w nich zęby.

Pierwotna jama ustna

Ektodermalna zatoka ustna i entodermalny odcinek przedni jelita głowowego worzą teraz jedną wspólną przestrzeń, której część przednia stanowi pierwotną iamę ustną, część tylna—gardło. Ektoderma sklepienia pierwotnej jamy ustnej wytwarza wypustkę, tzw.