Przegrany

Czytaj Dalej

Pozbądź się przegranych i pozwól nadal wygrywać zwycięzcom

Za akcje przegrane należy uznać takie, które znajdują się w trendzie spadkowym i istnieją silniejsze przesłanki przemawiające za dalszym spadkiem niż za wzrostem.

Człowiek zwycięski i człowiek przegrany w literaturze wspólczesnej

Dzieje literatury polskiej w okresie II wojny światowej były ściśle związane z tragiczną sytuacja narodu będącego pod okupacją hitlerowską. Wojna wywarła niezatarte piętno na psychice każdego człowieka, który zmuszony był przejść przez to piekło. Pamięć o tym nie zginęła mimo upływu lat...