Przegląd Wojsk Pancernych (1938-1939)

Czytaj Dalej

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Słabością wojsk lądowych był przede wszystkim brak silnej broni pancernej i odpowiedniej ilości przeciwpancernej, za pomocą której można byłoby skutecznie zwalczać niemieckie czołgi.

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen.