Przegląd Wojsk Pancernych (1938-1939)

Przegląd Wojsk Pancernych - polski miesięcznik o tematyce wojskowej W styczniu 1938 r. w miejsce "Przeglądu Wojskowo-Technicznego" utworzona została redakcja miesięcznika "Przegląd Wojsk Pancernych". Redaktorem naczelnym był mjr dypl. Antoni Marian Korczyński zaś wydawcą Dowództwo Broni Pancernych Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ogółem ukazało się 20 numerów tego...

Czytaj Dalej

WOJSKO POLSKIE 1939-45

Słabością wojsk lądowych był przede wszystkim brak silnej broni pancernej i odpowiedniej ilości przeciwpancernej, za pomocą której można byłoby skutecznie zwalczać niemieckie czołgi.

Wojsko Polskie (1939 - 45)

Podstawę formowania polskich wojsk dała polsko-francuska umowa z 9 IX 1939 w sprawie utworzenia dywizji polskiej we Francji, a następnie umowa z 4I 1940 o tworzeniu tam Wojska Polskiego. Polska 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem gen.