Przedmurze chrześcijaństwa

Czytaj Dalej

ROLA I ZNACZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ I UMACNIANIA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI W OKRESIE PANOWANIA PIERWSZYCH PIASTÓW

Problem genezy chrześcijaństwa od dawna znajduje się w centrum uwagi historyków religii i kultury oraz wielu wyznawców tej, dotąd jeszcze najliczniejszej grupy wyznaniowej. Brak dostatecznej bazy źródłowej sprawia, że na ten temat powstają liczne teorie i hipotezy. Odnosi się to nie tylko do samej genezy...

PRZEDMURZE

Przedmurze chrześcijaństwa.

Chrześcijaństwo etiopskie

Kościół w Etiopii został założony przez dwóch syryjskich świętych, Frumencjusza i Edecjusza; kiedy Frumencjusz został wyświęcony na biskupa (ok. 350 roku) przez św. Ata-nazego Wielkiego, Kościół w Etiopii przeszedł pod jurysdykcję patriarchy aleksandryjskiego. Wkrótce chrześcijaństwo stało się...

Ewolucja chrześcijaństwa

Ewolucjonizm chrześcijaństwa Chrześcijaństwo powstało już w I w. n.e. Wyłoniło się z obecnego wówczas judaizmu. Głównym motywem działania pierwszych chrześcijan było nauczanie Jezusa, jego czyny oraz śmierć i zmartwychwstanie, które to od samego początku stanowiły podstawę wiary chrześcijańskiej. Pierwsza wspólnota chrześcijańska powstała w Jerozolimie, w czasach gdy najpotężniejszym państwem było Cesarstwo Rzymskie. Była skupiona wokół dwunastu Apostołów ...

Systemy religijne świata

ABSOLUT- byt istniejący bez przyczyny, niezależny i nieograniczony, bóstwo. Określenie boga lub boskości stosowane przez ludzi ujmujących boga w abstrakcjach, bezosobowych terminach. Jest tym co jest w sobie dzięki sobie. AHINSA- zasada etyczna hinduskich kierunków religijnych i filozoficznych. Zasada nie szkodzenia nikomu, nie zabijania istot żywych. Szczególnie silna w dżinimie i buddyzmie. W praktyce objawia się zakazem składania ofiar krwawych i spożywania mięsa; ...

Posłowie - Kwestie metodologiczne: Pojmowanie "filozofii chrześcijańskiej"

Stefan Swieżawski rozważa to zagadnienie w krótkim wstępie poprzedzającymwykład historii filozofii wczesnego chrześcijaństwa. Refleksja nad problematykądotyczącą pojęcia "filozofii chrześcijańskiej' jest naturalną konsekwencją poprzednichrozważań. A jest nią śledzenie rozwoju filozofii greckiej...

Chrześcijaństwo afrykańskie

Chrześcijaństwo afrykańskie jest być może najmłodsze na świecie, ponieważ w przeważającejczęści wyrosło w ostatnim stuleciu, pomimo że ewangelizacja rozpoczęła sięwcześniej. Od mniej niż 50 lat kierują nim w przeważającej części Afrykańczycy. Dekolonizacja,poczynając od lat 60., skłoniła...

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

Takich argumentów używa w swej mowie Chodkiewicz, „ostoja polskości" staje się przedmurzem chrześcijaństwa".

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Jest to również wojna religijna, ponieważ Polska w owym czasie była przedmurzem chrześcijaństwa.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Polska pełniła w ideologii sarmackiej zaszczytną rolę "przedmurza chrześcijaństwa", najdalej na Wschód wysuniętego bastionu Rzymu.

Społeczeństwo, któremu trudno wyzbyć się wad narodowych, buduje kolejne kaplice” – odnosząc się do wybranej epoki (epok) skomentuj zdanie księdza profesora Józefa Tischnera.

Teorie mówiące o Polsce jako o mesjaszu narodów, będące swoistą kontynuacją mitu przedmurza chrześcijaństwa, przyczyniały się do odwrócenia uwagi od konieczności rozwiązania poważnych problemów stojących na przeszkodzie niepodległości, takich jak na przykład kwestia uwłaszczenia chłopów.

HISTORIA LITERATURY - Barok

Dzieło obcego autora, mające za przedmiot fragment dziejów powszechnych, pierwszą wyprawę krzyżową, stało się w polskiej szacie naszą narodową epopeją jako wyraz idei mesjanizmu (gęsta Dei per Francos — czyny Boże dokonane ręką Francuzów), inspirowało naszą ideę, że Polska jest powołana do szczególnych dokonań jako przedmurze chrześcijaństwa; uklasyczniło oktawę jako drugi obok trzynastozgłoskowca wiersz naszej epiki.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

XVII – wieczna Polska spełniała rolę „ przedmurza chrześcijaństwa”, dlatego uważano, że została szczególnie wybrana przez Boga do spełnienia ważnej misji, z którą związane są konkretne postawy Polaków.

Literackie obrazy okrucieństwa wojny w literaturze dawnej i współczesnej.

Jest to również wojna religijna, ponieważ Polska w owym czasie była przedmurzem chrześcijaństwa.

Wierzenia i bogowie Słowian

 

 Od początku świata ludzie wierzyli w różne przedmioty i bóstwa. Brały się one z niewiedzy i zagadek na, które człowiek nie mógł znaleźć odpowiedzi.

Wykopaliska dostarczyły pewnej liczby znalezisk z związanych z obsługą kultu religijnego Słowian. Klepsydrowate obiekty gliniane były zapewne...

Barok - Pytania

Polska pełniła w ideologii sarmackiej "przedmurza chrześcijaństwa", najdalej na Wschód wysuniętego bastionu Rzymu.

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu wykorzystując znane Ci utwory literackie

Mesjanizm - przekonanie o szczególnej opatrzności, opiece Bożej nad Polską, przekonanie że Polska to przedmurze chrześcijaństwa, specjalnej misji Polski.

Obraz wojny

Jest to również wojna religijna, ponieważ Polska w owym czasie była przedmurzem chrześcijaństwa.

Cesarstwo bizantyńskie i państwo Sassanidów

Wschodnia połowa cesarstwa rzymskiego, mówiąca po grecku, okazywała więcej wytrzymałości politycznej niż zachodnia. Oparła się klęskom V wieku, które ostatecznie złamały pierwotne łacińsko-rzymskie mocarstwo. Attyla wystąpił przeciw Teodozjuszowi II i posunął swe niszczycielskie najazdy aż pod...

Rozwój łacińskiego chrześcijaństwa

Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo niewielki obszar pozostawał pod władzą Ariów w VII i VIII wieku. Tysiąc lat przedtem rasa aryjska panowała nad całym  światem cywilizowanym na zachód od Chin. Teraz zaś Mongołowie posunęli się aż do Węgier, w Azji nie zostało nic w rękach aryjskich z wyjątkiem...