Przeciwnik

Czytaj Dalej

Dezinformacja – jak osłabić przeciwnika?

Przeciwnicy Hitlera sądzili, że wystarczy im posługiwanie się dowodami logicznymi, dlatego przegrali. Kiedy wreszcie odwołali się do emocji, usiłowali ośmieszyć przeciwnika, co w walce z dezinformacją jest metodą najmniej skuteczną.

MANEWR NA TYŁY PRZECIWNIKA

W ten sposób przeciwnik sam rozciągał własne ugrupowanie i wystawiał je na ciosy.

Czym jest globalizacja? Argumenty zwolenników i przeciwników

 

Globalizacja w swoim podstawowym znaczeniu to swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału, informacji i technologii, prowadzący do coraz ściślej ze sobą powiązanego światowego systemu gospodarczego. Globalizacja stała się obecnie słowem kluczem w opisie współczesnego świata, bo wykracza ona daleko...

Eutanazja -dobrodziejstwo czy śmierć zdziczała ? praca dla przeciwników eutanazji

Podstawowe pojęcia: -- Eutanazja- zabójstwo z litości. Akt pozbawienia życia na życzenie, zwłaszcza w odniesieniu do osoby cierpiącej na nieuleczalna chorobę ( przypis z Mini Encyklopedii Medycyny). -- Zabójstwo – przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu życia człowieka.(Enc. PWN) -- Eutanazja jest, więc podobna do zabójstwa w afekcie ( przypis autora). -- Afekt – najwyższy stopień nasilenia emocjonalnej reakcji fizjologicznej, która ogranicza zdolność ...

Myśliciele X wieku - Zwolennicy i przeciwnicy dialektyki

Polemiki eucharystyczne, spór o powszechniki, problem nauk świeckich w wykształceniumnicha i rozwój zagadnień prawniczych wywołały wyraźny przerostdialektyki. N i e ujęta w karby, uprawiana bez kontroli i celu dialektyka, niespełniała zrazu tej roli, jaka jej przypadnie w wielkiej scholastyce w...