Przechowywanie

Czytaj Dalej

Przechowywanie, magazynowanie, opakowania, oznaczenia i transport towarów.

-czas przechowywania-rozpatrując wpływ czasu na przechowywanie towar trzeba wziąć pod uwagę, w którym się to przechowywanie odbywa, np.

Przechowywanie w obniżonej temperaturze

Zaleca się stosowanie kilku ogólnych zasad dotyczących przechowywania mikroorganizmów: 1) dla drobnoustrojów zarodnikujących i przetrwalnikujących najbardziej korzystnymi formami do przechowywania są spory z 1-2-tygodniowej hodowli, 2)    dla drobnoustrojów nie wytwarzających spor, korzystne jest przechowywanie form wegetatywnych pochodzących z fazy stacjonarnej wzrostu, 3)    zalecane są podłoża ...

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, za sprawą pracy Atkinsona i Shiffrina (1968), ukształtował się podział pamięci oparty na kryterium czasu przechowywania. Pamięć krótkotrwała przechowywana jest od kilkunastu sekund do kilku lub kilkunastu minut.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ZALEŻNOŚĆ PRZECHOWYWANIA OD ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ W CZASIE

* Każde powtórzenie ma swoja własną funkcję przechowywania i osiągnięcia są funkcją sumy indywidualnych funkcji przechowywania.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - FUNKCJA PRZECHOWYWANIA

Funkcja przechowywania ujawnia początkowe szybkie zapominanie, po którym następuje stale zwalniające zapominanie.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Badanie Andersona :-mierzył czas podawania reakcji na drugą listę w paradygmatach par skojarzeń; badani nie tylko odtwarzali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali mniej reakcji w teście przechowywania w warunkach interferencji, ale i udzielali o wiele wolniej odp, gdy byli w stanie je odtworzyć.

Przechowywanie nieutrwalonych produktów pochodzenia roślinnego

Podczas przechowywania niektórych surowców, szczególnie ziemniaków i cebuli, stosuje się niekiedy promieniowanie jonizujące, znacznie przedłużające okres przechowywania.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POBUDZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Jedną z przyczyn początkowo gorszych osiągnięć jest to, że badani mogą kodować mniej z tego, co się im prezentuje w stanie wyższego pobudzenia, ale przechowują więcej z tego, co zakodowali. - Lepsze jest przechowywanie materiału zapamiętywanego w stanie wyższego pobudzenia.

Zbiór, suszenie i przechowywanie ziół

Czasami konieczne jest przechowywanie surowca w stanie nierozdrobnionym, w niskiej temperaturze i w ciemności (np. Jednakże, mimo prawidłowego suszenia i przechowywania, po pewnym czasiezmniejsza się aktywność działania ziół.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PAMIĘĆ NAOCZNYCH ŚWIADKÓW I EFEKT LAMPY BŁYSKOWEJ

- Efekt lampy błyskowej może zatem być jedynie szczególnym przypadkiem ogólnego lepszego przechowywania materiału zapamiętywanego w stanie wysokiego pobudzenia.

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

Pamięć krótkotrwała trwa kilka sekund do kilku minut, choć przechowywanie informacji w tej pamięci można wydłużyć dzięki powtarzaniu. Zjawisko zapominania w trakcie długotrwałego przechowywania śladu pamięciowego wiąże się z następującymi prawidłowościami: a.

Przewóz, spedycja, przechowywanie

Do najważniejszych praw i obowiązków przechowawcy należą: —    obowiązek przechowywania rzeczy w taki sposób, do jakiego zobowiązał się w umowie, a jeśli w umowie strony nie określiły sposobu przechowywania rzeczy, to w taki sposób, jaki wynika z właściwości przechowywanej rzeczy i okoliczności, —    prawo, a nawet obowiązek, zmienić określone w umowie miejsce i sposób ...

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - CZY ZAPOMINANIE JEST WYŁĄCZNIE SKUTKIEM INTERFERENCJI?

- Badania Jockeya, Daviesa i Graya- * Badania nad wpływem snu porównywały przechowywanie w nocy(warunki snu) z przechowywaniem w dzień (warunki czuwania).

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - PRZECHOWYWANIE MATERIAŁU O ZABARWIENIU EMOCJONALNYM

- Badanie Parkin, Lewinsohn i Folkard (rozwinięcie eksperymentu Levingera i Clarka): * Analizowali przechowywanie asocjacji ze słowami o negatywnym zabarwieniu emocjonalnym typu kłótnia, złość i strach w porównaniu do asocjacji ze słowami neutralnymi.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - POZIOM WYUCZENIA I ZAPOMINANIE

Wpływ ćwiczenia na funkcje przechowywania polega na przesunięciu jej w górę poprzez czynnik iloczynowy.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ŚRODOWISKOWE I NEURONALNE PODSTAWY RÓWNANIA SIŁY

Sprawdzała również przechowywanie po jednej lub czterech stymulacjach o wysokiej częstotliwości. Behawioralne przechowywania mogą odzwierciedlać zmiany w sile asocjacji neuronalnych.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - EFEKTY ROZŁOŻENIA POWTÓRZEŃ

Efekt rozłożenia powtórzeń – zależność przechowywania od rozłożenia kolejnych powtórzeń.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - ROZŁOŻENIE POWTÓRZEŃ W ŚRODOWISKU

- Badania Andersona i Schoolera –funkcja przechowywania w pamięci odzwierciedla funkcję przechowywania w środowisku.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA

Wcześniejszy materiał interferuje z przechowywaniem materiału uczonego później. ) - Uczenie się jednego materiału często interferuje z uczeniem się i przechowywaniem innego materiału.

Przechowywanie Najświętszego Sakramentu

Praktyka przechowywania w tabernakulum konsekrowa-nych Hostii, żeby umożliwić udzielanie Komunii św. Chrześcijanie prawosławni oraz niektórzy anglikanie również przechowuj ą konsekrowane Hostie w celu komunikowania chorych.