Pryzmat

Pryzmat

Czytaj Dalej

Rozszczepienie światła białego w pryzmacie

Różnica kątów odchylenia w pryzmacie zależy od współczynnika załamania oraz od kąta łamiącego pryzmatu i kąta padania światła.

Co to jest pryzmat?

Pryzmat dwukrotnie załamuje promienie prze­chodzącego przezeń światła - w momencie wej­ścia i w momencie wyjścia. Dlatego właśnie składniki bia­łego światła rozchodzą się, kiedy przechodzi ono przez pryzmat.

Co wywołuje zjawiska atmosferyczne - Atmosferyczny pryzmat

Kiedy światło słoneczne przechodzi przez krople deszczu, zachodzą w nich zjawiska załamania, rozszczepiania i odbicia światła widzialnego w widmo kolorów od niebieskiego do czerwonego tworząc tęczę. Tęcze tworzą się parami. W pierwotnej tęczy barwa czerwona znajduje się w zewnętrznym zakrzywieniu; w...