KIERUNKI W LITERATURZE W EPOCE XX LECIA MIĘDZYWOJENNEGO - MARSEL PROUST

„W poszukiwaniu straconego czasu”

Obraz świata postrzegany przez autora, osobisty. Prezentacja czasów i ludzi wolnych od trosk, arystokracji oddanych zabawom i miłostkom.

−  analiza psychologiczna

−  zaburzenie chronologii

−  nawarstwiające się wspomnienia, refleksje

−  narracja „głąb czasu poprzez...