Prosperity

Czytaj Dalej

Wpływ chińskiej prosperity na przywództwo polityczne

1.1 Wschodzące supermocarstwo ? podwaliny chińskiego sukcesu gospodarczego Chiny wkroczyły w okres wielkich reform, gdy lansowana przez Mao Zedonga polityka budowy ustroju komunistycznego skompromitowała się totalnie po rewolucji kulturalnej, a ostatecznie załamała po śmierci chińskiego przywódcy. Zapoczątkowany w 1978 r. proces transformacji gospodarki doprowadził Chińską Republikę Ludową do liczącej się pozycji w gospodarce światowej. Państwo Środka jako pierwsze na ...