Proporcja

Czytaj Dalej

Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar.

Wzorem stały się antyczne posągi bogów i bohaterów, w których ówczesny artysta wyrażał swój podziw dla idealnej harmonii ludzkiego ciała, starając się stworzyć dzieło o najdoskonalej wyważonych proporcjach.

O czym informuje przebieg linii rozwojowych w kierunku odśrodkowym i dośrodkowym w metodzie proporcji wagowo - wzrostowych (skorelowanych cech)

Natomiast przebieg linii rozwojowych w kierunku dośrodkowym (do kanału środkowego A, A) od kanałów dolnych i górnych informuje o wyrównywaniu nieprawidłowych proporcji wysokości i masy ciała i w tym sensie wędrowania po kanałach jest zjawiskiem z biologicznego punktu widzenia prawidłowym, a w określonych przypadkach wręcz pożądanym.

Proporcja

Określone stosunki wielkości między częściami jakiejś całości; harmonijne ich zestawienie w dziele sztuki (architekturze, w przedstawianych postaciach ludzkich) jest jednym z podstawowych elementów jego kompozycji,

(franc. proportion, łac. proportió)