Promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie niejonizujące

Czytaj Dalej

Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

Natężenie generowanego promieniowania zależy od tzw. Izotopy promienio- twórcze charakteryzują się również właściwością wysyłania promieniowania alfa, beta lub gamma (oddzielnie lub też w różnych kombinacjach, np.

NARAŻENIE NA PROMIENIOWANIE Jonizujące

W miejscu pracy, gdzie źródła promieniowania są stosowane, musi istnieć system bezpośredniej ochrony przed promieniowaniem, system oceny narażenia radiacyjnego pracowników oraz, ewentualnie, system oceny zagrożenia otaczającego środowiska i ludzi.

OPARZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM

Cechą charakterystyczną oparzeń promieniowaniem jonizującym jest to, że odczyny popromienne (jak i późne uszkodzenie popromienne) nie występują natychmiast, lecz dopiero po upływie kilku dni.  Stopień III — jest następstwem działania dużej dawki promieniowania jonizującego.

Wpływ promieniowania jonizującego na niektóre składniki żywności

Do substancji bardzo wrażliwych na promieniowanie jonizujące należą tłuszcze, zwłaszcza zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Z aminokwasów najbardziej wrażliwe na promieniowanie jonizujące są aminokwasy siarkowe (cysteina, cystyna, metionina), treonina i alanina.

Zastosowanie promieniowania jonizującego

promieni X oraz stwierdzane w dalszych licznych badaniach niszczące działanie tego promieniowania w stosunku do organizmów żywych.

Promieniowanie jonizujące

Oprócz powszechnie znanej rentgenodiagnostyki i radioterapii nowotworów stosuje się od kilkudziesięciu lat leczenie i diagnozowanie izotopami promieniującymi (scyntygrafia). Do fizykoterapii należy leczenie tworzywami promieniującymi (radoczynnymi) występującymi w uzdrowiskach.

ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

Ogólnie można przyjąć, że przeciętna dawka promieniowania, jaką otrzymuje każda osoba jest rzędu 1 mGy (100 mradj rocznie.

PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE

Promieniowanie, które poza innymi efektami powoduje jonizację atomów icząstek ciała, przez jakie przechodzi. W zależności od rodzaju natężenia i czasupromieniowania wpływ jest mały lub bardzo duży, promieniowaniejonizujące sprzyja m.

Praktyczne możliwości zastosowania promieniowania jonizującego

Ze względu na wyraźnie niekorzystne oddziaływanie na cechy organoleptyczne i wartość odżywczą dużych dawek promieniowania znalazły praktyczne zastosowanie w technologii żywności tylko dawki średnie i małe.

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

Ze względu na charakter promieniowania wyróżniamy promieniowanie elektromagnetyczne (gamma, rentgenowskie, czyli X) i promieniowanie korpuskularne – cząstkowe (alfa, beta).

Energia w przyrodzie - Promieniowanie

Moc wysyłanego przez Słońce promieniowania jest tak wielka, że nawet w odległości orbity Ziemi (150 milionów kilometrów) jej gęstość wynosi około 1300 W/ m2 .

Promieniowanie elektromagnetyczne a środowisko

Promieniowanie elektromagnetyczne wysyłają nie tylko linie wysokiego napięcia ale także stacje nadawcze radiowe i telewizyjne.

PROMIENIOWANIE GAMMA

Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (75%), które bardzo trudno odchyla się w polu magnetycznym i jest absorbowane przez ciała stałe, promieniowanie beta (20%), które zachowuje się w sposób zbliżony do promieniowania rentgenowskiego, ale jest bardziej przenikliwe i promieniowanie Gamma (5%), które przenikało nawet przez płytą stalową o grubości 10 cm.

Zagrożenie promieniowaniem

Promieniowanie jonizujące jest to krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (promieniowanie rentgenowskie lub gamma) oraz każde promieniowanie składające się z cząstek jonizujących bezpośrednio lub pośrednio.

Promieniowanie a zdrowie człowieka

promieniowanie światła); promieniowanie jądrowe, promieniowanie elektromagne-tyczne (-) lub korpuskularne (promieniowanie -, -, neutronowe, protonowe) emitowane przez jądra atomowe podczas ich rozpadu promieniotwórczego; promieniowanie jonizujące, promieniowanie wywołujące jonizację atomów i cząsteczek ośrodka, przez który przenika (krótkofalowe promieniowanie nadfioletowe, promienio-wanie rentgenowskie,

Co to jest detekcja promieniowania podczerwonego?

System aktywny polega na tym, że obiekt jest oświetlany promieniowaniem pod­czerwonym pochodzącym na przykład z lasera. By za pomocą takich urządzeń otrzymać obraz należy linia po linii zeskanować obserwo­wany obszar, punkt po punkcie mierząc natężenie pochodzącego od niego promieniowania.

Promieniowanie słoneczne

Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania­ne, a tylko 50% energii dociera do powierzch­ni ziemi.

Zastosowanie promieniowania laserowego w kosmetyce. (Fizykoterapia)

Laser jest to urządzenie wytwarzające i wzmacniające wiązkę promieniowania elektromagnetycznego (zwykle światła), przy czym otrzymywane promieniowanie charakteryzuje się znacznie większym natężeniem, niż konwencjonalne źródła światła.

Wpływ na tkanki promieniowania laserowego małej mocy - fizykoterapia

Podobnie jak w stomatologii konwencjonalnej, tak i w zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym promieniowanie laserowe stosuje się rutynowo, głównie w wspomaganiu leczenia biologicznego miazgi (2, 3).

Wpływ promieniowania ultrafioletowego na skórę

Promieniowanie słoneczne jest promieniowaniem elektromagnetycznym, mieszczącym się w zakresie od 290 do 400 nm. Obejmuje ono promieniowanie podczerwone, światło widzialne oraz promieniowanie ultrafioletowe (UV).