Promień zwyczajny

Promień zwyczajny, w kryształach dwójłomnych jest to promień powstały z rozdzielenia promienia światła padającego na taki kryształ. Charakteryzuję się izotropową (równą w różnych kierunkach) prędkością rozchodzenia się w krysztale. Spełnia on prawo Snelliusa przy przechodzeniu przez powierzchnię kryształu, leży w płaszczyźnie padania światła. Polaryzacja tego promienia jest prostopadła do...

Czytaj Dalej

Światłolecznictwo

ŚWIATŁOLECZNICTWO Światłolecznictwo jest ważne dla życia człowieka: pobudza naturalne procesy regeneracyjne, stymulujące przemianę materii komórki, wzmacnia układ immunologiczny i poprawia krążenie krwi. Każdy zna wpływ światła: w jasne słoneczne dni czujemy się z reguły lepiej niż w dni posępne, zasnute chmurami. W przeciwieństwie do naturalnego światła słonecznego, którego występowanie i intensywność silnie uzależnione jest od pory dnia roku, zwłaszcza na ...

Co to są promienie rentgena?

Promienie rentgena są, podobnie jak fale radiowe i światło widzialne, falami elektromagnetycznymi, tak jak fale radiowe są one niewidzialne. Powstają w wyniku bombardowania wykonanej z wolframu anody wiązkami elektronów w urządzeniu nazy­wanym lampą rentgenowską. Promieniowanie rent­genowskie wytworzone...

Co to są promienie X?

Doświadczenia z lampami wyładowczymi doprowadziły do odkrycia promieni X. W ciągu kilku miesięcy zaczęto wykorzystywać nowo odkryte zjawisko w diagnostyce medycznej, choć upłynęło jeszcze kilka lat, nim poznano jego naturę. W 1858 roku niemiecki fizyk i matematyk Julius Pliickner 1801-1868...

Delfiny zwyczajne

Połowy tuńczyków Mimo że delfin zwyczajny nie jest zwierzęciem rzadkim, populacje tego gatunku żyjące we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku są poważ­nie zagrożone przez połowy tuńczyków. Delfin zwyczajny (Delphinus delphis) należy do rzędu Cetacea i rodziny Delphinidae.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Ich autorzy ukazują jak zwyczajny, przeciętny człowiek powinien żyć, jaki powinien być jego stosunek do przyrody i społeczeństwa.

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Ich autorzy ukazują jak zwyczajny, przeciętny człowiek powinien żyć, jaki powinien być jego stosunek do przyrody i społeczeństwa.

Przyroda ojczysta jako temat, motyw, źródło inspiracji artystycznych

Przyroda jest bardzo częstym motywem utworów lirycznych, towarzy­szy przeżyciom podmiotu lirycznego, czasem odzwierciedla stan jego psychiki, a nawet bywa tłem mniej lub bardziej dramatycznych wydarzeń. Jest także źródłem przeżyć estetycznych i zachwytów, a jeśli ten zachwyt dotyczy przyrody ojczystej...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku.

Rzeczywistość jest doskonale znana z życia codziennego, literatura powinna być zatem jakąś odskocznią od problemów, jakie niesie ze sobą każdy zwyczajny i szary dzień. Wykraczają poza ramy zwyczajnego życia, zarazem poza ziemskie problemy, np.

Odkrycia naukowe i wynalazki

Zdawało się, że z udoskonaleniem kolei żelaznej i ruchu samochodowego nastąpi przerwa w dążeniu człowieka do szybkości, tymczasem maszyna do latania wprowadziła nowe i olbrzymie zmiany wyobraźnię zwyczajnego człowieka.

Wpływ człowieka na klimat

 

Wiele czynników wpływa na zmiany klimatu. Z roku na rok klimat Ziemi zmienia się, a zależy to od ilości energii, jaką otrzymuje planeta od Słońca, od pochłaniania jej przez atmosferę i powierzchnię Ziemi oraz od tego, jaka jej część zostaje odbita i wypromieniowana ponownie w przestrzeń kosmiczną...

Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku

Rzeczywistość jest doskonale znana z życia codziennego, literatura powinna być zatem jakąś odskocznią od problemów, jakie niesie ze sobą każdy zwyczajny i szary dzień. Wykraczają poza ramy zwyczajnego życia, zarazem poza ziemskie problemy, np.

Różne oblicza konsumpcji - Fetyszyzm towarowy, czyli o duszy przedmiotów

  „Towar nie jest już tylko zwyczajnym zmysłowym przedmiotem, ale staje się obiektem nadzwyczajnym i nadzmysłowym, co nie wynika wcale z jego wartości użytkowej”.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Polimeryzacja jest to proces łączenia się ze sobą cząsteczek reaktywnego związku chemicznego, zwanego monomerem, z utworzeniem cząsteczki polimeru, bez wydzielenia się produktów ubocznych. Najczęściej stosowanymi monomerami są związki organiczne, zawierające w swojej cząsteczce wiązanie podwójne...

Fotometeory

Fotometeor jest to zjawisko świetlne powstające wskutek odbicia, załamania, ugięcia lub interferencji światła słonecznego lub księżycowego.

Poniżej podane są definicje najczęściej obserwowanych fotometeorow.

- (1) Zjawisko halo

Grupa zjawisk optycznych w postaci pierścieni (kręgów), łuków...

Promienie podczerwone

Promieniowanie podczerwone, podczerwień, IR (ang. Infrared radiation ). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne znajdujące się między czerwienią widma widzialnego ( λ=0,74μm ) i krσtkofalowym promieniowaniem radiowym ( --λ= 1-2 mm) . Nie jest widzialna dla oka ludzkiego. Podczerwień dzieli się na trzy...

PROMIENIE ROENTGENA

Odkrycie.

Promienie rentgena zostały odkryte w roku 1895 przez Wilhelm Conrad Roentgen.W 1901r. dostał za to odkrycie nagrodę Nobla.Badając właściwości promieni katodowych , Roentgen spostrzegł, że leżący w pobliżu rury katodowej ekran pokryty platynocyjankiem baru świecił wtedy, kiedy rura katodowa...

Teoria Względności Alberta Einsteina

Nasza obecna wiedza o ruchu ciał wywodzi się od koncepcji Galileusza i Newtona. Przedtem ludzie wierzyli Arystotelesowi, który twierdził, że naturalnym stanem ciała jest spoczynek i że porusza się on tylko pod wpływem siły pchnięcia. Wynikało stąd, że ciężkie ciała powinny spadać szybciej...

Charakterystyka chwastów - Starzec zwyczajny

Starzec zwyczajny jest chwastem gleb żyźniejszych, zachwaszcza głównie grzędy w ogrodach i pola nawożone obornikiem, zwykle masowo występuje w ziemniakach, zwłaszcza na wilgotnych glebach piaszczysto-próchnicznych.

Charakterystyka chwastów - Babka zwyczajna

- Roślina lecznicza Babka zwyczajna występuje niekiedy masowo na wilgotnych ścierniskach ży-tnich, a także często w koniczynach i w innych roślinach wieloletnich na glebach lżej-szych, próchnicznych.

Charakterystyka ptaków - UPIERZENIE

Żadna cecha ptaków nie przykuwa tak uwagi, jak zdobiące je pióra. Są to ochronne twory rogowe, podobnie jak włosy ssaków. Pióro zaczyna się czymś w rodzaju szpikulca, który stopniowo się rozszczepia i wychodzą z niego dwie serie wypustek zwanych promieniami. Tak tworzy się centralna oś, stosina, z...