NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się podczas przygotowań 1862 i w czasie walk, w maju 1863, w prologu 1841, w epilogu - po klęsce „na etapie poza Uralem".

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

DYKTATOR. Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

Prolog i cztery akty z krwawych dni 1863 r.

PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

PROLOG, początkowy człon utworu dram.

Prolog

W ros. kościele prawosł. księga zawierającakrótkie żywoty świętych oraz skierowane do nichmodlitwy i hymny pochwalne, ułożone zgodnie z kolejnościąpoświęconych im dni roku liturg. Zob. teżmenologion, synaxarion.