PROCH

Prochem jesteś i w proch się obrócisz z Biblii, Gen. Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, Z prochu lud wskrzeszę.

Pył (proch)

Niejednokrotnie, np. w Biblii i w literaturze chrzęść, jest symbolem przemijalności człowieka; w Genesis jest także symbolem niezliczonego potomstwa Adama.

Proch czarny

ścieżkę prochową.