Prezent

Czytaj Dalej

TECHNIKI PERSWAZYJNE - Rozdawanie próbek i prezentów

Technikę rozdawania próbek i prezentów stosuje się po to, aby: a) w reklamie upewnić potencjalnego nabywcę co do określonej jakości towaru lub usługi, b) w reklamie poinformować ewentualnego klienta, że taki towar w ogóle istnieje i jakie ma cechy, c) w reklamie i w public relations, jeżeli nie można dać próbek towaru lub zmaterializowanej idei, to przynajmniej otoczyć odbiorcę lub klienta atmosferą troski o niego, a na rozdawanych ...