Prezbiterium

Prezbiterium

Czytaj Dalej

Prezbiterium

bazylikach dwuchórowych) występowałydwa prezbiteria: od wsch.