Premia

Premia ma charakter fakultatywny tzn. Premia nie musi być stosowana w przypadku, gdy wykonywane są prace kontrolowane, nierzutujące na jakość i mało ważące w kosztach produkcji gdzie decydujący wpływ ma technologia.

Premia

Jej szczególne znaczenie w motywowaniu wynika przede wszystkim z tego, że premia ma większy związek z bieżącą efektywnością pracy osiąganą przez pracownika niż ma jego płaca zasadnicza.   Premia stanowi - najczęściej główny element tzw.

Premia za ryzyko

Różnica między oczekiwana stopą zwrotu waloru obarczonego ryzykiem i mniej ryzykownego.

Premia za ryzyko rynkowe

Wielkość nadwyżki nad stopą wolna od ryzyka, potrzebna do skłonienia przeciętnego inwestora do wejścia na rynek.

PREMIE OD ZAKUPU

Bezpłatne upominki rzeczowe, jakimi premiuje się zakup określonego produktu.P.o.z. mogą: 1) wywierać silny wpływ na wzrost sprzedaży tego produktu, 2) byćstosowane we wszystkich fazach cyklu życia produktu, 3) być „miniaturkami"promowanego produktu, 4) być dobrem komplementarnym w stosunku dopromowanego...