Prehistoria

Prehistoria, prahistoria (łac. præ - przedrostek oznaczający uprzedniość, "przed", "wcześniej") to najdłuższy okres dziejów ludzkości - od pojawienia się na Ziemi pierwszych człowiekowatych lub człowieka rozumnego do powstania pisma. Badanie tego okresu możliwe jest jedynie metodami archeologicznymi. Na terenach Afryki zaczyna się około 5 mln lat temu razem z pojawieniem się pierwszych...

Czytaj Dalej

Prehistoria, pojęcie ery, epoki - krótka notatka

Prehistoria składa się z trzech epok : a) epoka kamienna, w której "podstawą życia" był kamień; b) epoka brązu c) epoka żelaza 3.

EUROPA - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

Leroi-Gourhan, Les religions de la préhistoire (paléolithique), P 1964, 19763 (Religie prehistoryczne, Wwa 1966); Prehistorie Art of the Western Mediterranean and the Sahara, NY 1964; S. Piggott, Prehistorie Societies, Lo 1965,19672 (Społeczeństwaprahistoryczne, Wwa 1970); A.

Paleolit - Prehistoria

W okresie między 40 a 10 tysięcy lat temu człowiek stopniowo nauczył się wytwarzać nowe narzędzia, ubrania, budować domy i wykorzystywać ogień, a nawet stworzył pierwsze dzieła sztuki. Okres od około 40 tysięcy lat temu do około 10 tysięcy lat temu nazywany jest paleoli­tem górnym. W owym czasie...

Pozytywizm pytania

Światło i elektryczność wprzęgnięto w służbę człowieka, dokonano wielkich odkryć w dziedzinie optyki (mikroskop), archeologii i prehistorii.

Kultura magdaleńska

W prehistorii postacie grubych kobiet były usposobieniem piękności.

Miejsce wg Gasseta Starego Kontynentu we współczesnym świecie

Poważny niepokój budzi to, że owe wątpliwości co do władzy nad światem, którą dotychczas sprawowała Europa, spowodowały demoralizację pozostałych narodów świata z wyjątkiem tych, które są tak młode, że żyją jeszcze w okresie własnej prehistorii.

Antropologia społeczna i antropologia kulturowa

Zrozumiałe jest tedy, że orientacja „kulturalistyczna” zbliża antropologię do geogra-fii, technologii i prehistorii, podczas gdy orientacja „socjologiczna”  łączy ją bar-dziej bezpośrednio z archeologią, historią i psychologią.

Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu - Darwin i dowód z celowości

Pomimo całego uromantycznienia czasu i przebiegających w czasie procesów rozwoju, pomimo szczegółowej rekonstrukcji dokonywanej w historii, prehistorii i naukach przyrodni-czych koncepcja genezy nie stanowiła bezpośredniego zagrożenia dla dowodu z celowości i jego zegarowej analogii, przynajmniej zaś nie stanowiła go w praktyce naukowej tamtych czasów.

Rozwój społeczny w świetle teorii socjologicznych

Dotychczasowe dzieje to tylko prehistoria.

HISTORIA, powieść I. Krasickiego

nadanie nazwy Gnieznu i podobne epizody rzekomej prehistorii Polski), panegiryzm i zbędną retorykę.

IRYDION, dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego

IRYDION, dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego w 4 cz., z Wstępem i Dokończeniem, powst. 1834-36 (red. I, zniszczona przez poetę, 1832-33), wyd. bezim. w Paryżu 1836, wznów. w Pozna-niu 1851 i 1858, pod nazw. autora w Paryżu 1862, dedykowany (tylko w prwdr.) „Marii", tj. J. Bobrowej. Dramat, rozgrywający...

KUCHARSKI EUGENIUSZ

Bruno z Kwerfurtu 1937, Pierwszy pisarz polsko-łaciński, Brunon z Kwerfurtu (972-21 VIII 1009) i początki piśmiennictwa w Polsce 1948), a także prehistorii ziem pol.

LEHR-SPŁAWIŃSKI TADEUSZ

z pogranicza prehistorii, historii kultury, etnografii (liczne opracowania podręcznikowe, studia wyd.

ŁĘGA, Lenga, WŁADYSŁAW JAN

>

PSB 18 (W. Bieńkowski); A. WOLNIKOWSKI W.Ł., Roczn. Grudz. 2 (1961); A. ZBIERSKI W.Ł., Roczn. Gd. 29/30 (1971); J. POWIERSKI W.Ł., w: Działacze Towarzystwa Naukowego w Toruniu (zbiór.), W. 1975.

Andrzej Bukowski

PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

W kształcie dzieła utrwaliła się jak gdyby ta jego mówiona prehistoria, ważąc decydująco na stylu i kompozycji.

POTOCKI JAN, hrabia

POTOCKI JAN, hrabia, ur. 8 III 1761 w Pikowie (Podole), zm. (śmiercią samobójczą) 2 XII 1815 w Uładówce (Ukraina), historyk, podróżnik, prozaik, tworzący wyłącznie w języku francuskim. Wykształcony w Szwajcarii i Francji, wrósł w kulturę franc., a podczas pobytu w Paryżu 1785-87 przejął się...

PRZEDAKCJA, Vorgeschichte (niem.)

PRZEDAKCJA, Vorgeschichte (niem.), zdarzenia, które rozegrały się przed początkiem właściwej —> fabuły utworu, składające się na prehistorię jego bohaterów. Informacje o takich zdarzeniach mogą być skumulowane w —> prologu dzieła, ale mogą też być wprowadzane cząstkowo i stopniowo w toku...

SKORSKI, Skórski, JAN

2 (1791) zbiegło się z ponowną nobilitacją prehistorii narodowej.

WIERCHY. Rocznik poświęcony górom

WIERCHY. Rocznik poświęcony górom, czasopismo wyd. od 1923 (z przerwą 1939-46), początkowo we Lwowie (przy współpracy H. Altenberga), od 1927 w Krakowie; organ Pol. Tow. Tatrzańskiego, od 1950 - PTTK (wyd. przez Komisję Turystyki Górskiej). W. nawiązywały do „Pamiętnika Tow. Tatrzańskiego"...

WIERSZ TONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

BOROWY Prehistoria polskiego w.